👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska pedagogiska planering VT2019 Vecka 3:10

Skapad 2019-01-09 14:47 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexterarabiska 2016.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa, skriva , lyssna , tala och samtala i olika sammanhang

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva , tala, lyssna och samtala

 

Konkretiserade mål för eleven.

Att göra muntliga presentationer och muntliga berättande för olika mottaga.

Att träna på grammatiska övningar.

Att arbeta med olika texter och textinnehåll.

Läsa, skriva och öva på alla kroppsdelar.

Att kunna de vanligaste reglarna för stavning , menningsbyggnad och interpunktion samt ta stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta individuellt och i grupper med hur man presentera sig själv och berättar för olika motagare . 

Vi kommer att läsa olika berättelse och texter , diskutera innehållet, förklara nya begrepp och ord .

Vi kommer att öva på hur man återberättar och förstår innebörden av texter och sedan formulera om den med egna ord.

vi kommer att arbeta med (verb, adjektiv,substantiv och meningsuppbyggnader)

Vi kommer att arbeta med alla kroppsdelar.

 

Eleven har uppnått målen när...

Han kan läser tydligt och förstår vad han läser.

Han kan skriva olika texter med korrekt grammatik och stavningsregler.

Han ska kunna nämna alla kroppsdelar som vi har gått igenom.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9