👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska VT 2019 pedagogisk planering Modersmå, vecka 3-10

Skapad 2019-01-09 14:48 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa, skriva,lyssna, tala och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, lyssna tala och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

Att göra muntliga presentationer och muntliga berättande för alla olika motagare.

Att träna på grammatiska övningar.

Att arbeta med olika texter och textinnehåll.

Att läsa, skriva och öva på alla kroppsdelar.

Att kunna använda de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt ta stöd av olika hjälpmedel vid skrivandet

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta individuellt och i grupper med hur man presentera sig själv och berättar för olika motagare.

Vi kommer att läsa olika berättelser och texter , diskutera, förklara nya begrepp och ord.

Vi kommer att öva på hur man återberättar och förstår innebörden av texten och sedan formulera om den med egna ord.

Vi kommer att arbeta med ( verb, adjektiv, substantiv och meningsuppbyggnad ).

Vi kommer att arbeta med alla kroppsdelar.  

Eleven har uppnått målen när...

 

Hen kan läsa tydligt och förstår vad hen läser.

Hen kan skriva olika texter med korrekt  grammatik  och stavningsregler.

Hen ska kunna nämna alla kroppsdelar som vi har gått igenom.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9