👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Idrott och hälsa - Redskapsgymnastik åk 9

Skapad 2019-01-09 14:52 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Vi kommer i detta moment att träna på kroppskontroll och styrka tillsammans med olika redskap. Vi kommer även ha ett läxförhör kring doping, sömn och kroppsideal.

Innehåll

Innehåll

 

Vecka

 Lektion 1

 Lokal

 Lektion 2

 Lokal

 

2

 

 

Idrottshallen

Styrketester

Idrottshallen

3

Styrketester

 

Idrottshallen

Styrketester

Idrottshallen

4

Redskapsgymnastik

 

Idrottshallen

Redskapsgymnastik

Idrottshallen

5

Redskapsgymnastik

 

Idrottshallen

Redskapsgymnastik

Idrottshallen

6

Redskapsgymnastik

Idrottshallen

Redskapsgymnastik

 

Klassrum

7

Teori och öva praktiskt

Idrottshallen

Gymnastik examination

Klassrum/idrottshallen

  8               HLR- ej ombyte                                           Läxförhör och HLR                                      

Arbetsform

Under vecka 2-7 kommer vi att ägna oss åt redskapsgymnastik och prata om kroppsideal, doping och sömn.  Ni kommer få testa på och visa era kunskaper inom räck, ringar, matta och trampett. (se utvecklingsmatrisen)

 

Bedömning

 

-        Under momentet kommer du som elev att få feedback och vägledning av läraren inom redskapsgymnastik. Examination för dina rörelser kommer att vara v. 7.

-    V. 8 har vi även ett läxförhör om kroppsideal, dopning,sömn och kroppsideal och Hjärtoch lungräddning. 

 

Mål

-      Undervisningen ska syfta till att Du utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Du ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Du ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

-    Ni kommer få möjligheter att träna och utveckla era förmågor i olika valda redskap.

Uppgifter

  • Utvecklingsmatris i redskap åk 9

  • Inför läxförhör

Matriser

Idh
Åsö Idrott och hälsa - Redskapsgymnastik

E
C
A
Hälsa och Livsstil - Doping, sömn, kroppsideal
  • Idh  E 9
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Grovmotorik - redskapsgymnastik
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.