👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin i vardagen

Skapad 2019-01-09 14:54 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5
Under terminens första del ska vi arbeta med ämnet kemi. Du kommer få lära dig om olika kemikalier som finns i hemmen. Vi kommer också att göra flera olika kemiska experiment. Kanske ändrar det färg? Börjar lukta? Eller smäller det?

Innehåll

 

Kemi i vardagen

 

Vad är kemi?

 

Vad menas med att materia är oförstörbart?

 

Vilka ämnen finns det och vilka egenskaper har de?

 

Hur skiljer man ämnen åt?

 

Vilka kemikalier har vi hemma och i samhället, hur påverkar de oss?

 

Hur förlänger vi matens hållbarhet & hur gjorde man förr?

 

Vad betyder blandningar och lösningar?

 

Vad menas med att ett ämne kan vara surt eller basiskt?

 

Vad är en kemisk reaktion?

 

Hur kan vi sortera vårt avfall?

 

 

 

 

 

Förmågor som du tränar:

 

  • Beskriva vad som menas med blandningar/lösningar och surt/basiskt och kunna ge exempel på dessa.

  • Genomföra undersökningar med kemikalier efter en planering och dokumentera om undersökningarna i en skriftlig rapport. 

  • Att använda utrustning på ett säkert sätt.

  • Att jämföra sina resultat med andras, samt resonera om resultatens rimlighet och kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

  • Att sortera hushållsavfall  och resonera om försurningar av miljön.

  • Få insikt om att all materia är oförstörbar, den kan varken uppstå eller försvinna, bara omvandlas.