👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska VT2019pedagogisk planering V 3-10smål vecka 18-21

Skapad 2019-01-09 14:57 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexterarabiska 2016.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa ,skriva,lyssna,tala och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva , tala och samtala.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

Att göra muntliga presentationer och muntliga berättande för olika mottaga

Att träna på grammatiska övningar.

Att arbeta med olika texter och textinnehåll.

Att kunna de vanligaste reglarna för stavning meningsbyggnad  och interpunktion samt  ta stöd av olika hjälpmedel  vid  skrivande 

Att Läsa, skriva och öva på alla kroppsdelar.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta individuellt och i grupper med hur man presentera sig själv och berättar för olika motagare . 

Vi kommer att läsa olika berättelse och texter , diskutera innehållet, förklara nya begrepp och ord .

vi kommer att arbeta med (verb, adjektiv,substantiv och meningsuppbyggnader)

Vi kommer att arbeta med alla kroppsdelar.

 

Eleven har uppnått målen när...

Han kan läser tydligt och förstår vad han läser.

Han kan skriva olika texter med korrekt grammatik och stavningsregler.

Han ska kunna nämna alla kroppsdelar som vi har gått igenom.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9