👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal

Skapad 2019-01-09 15:01 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Bråk och decimaltal Prima Formula 5
Grundskola 6 Matematik
Syftet med kapitlet är att du ska få lära dig mer om att räkna med bråk och decimaltal. Vi kommer under detta område att arbeta med att jämföra olika delar av olikheter, använda samband mellan bråk- och decimaltal, samt förkorta och förlänga bråk. Du kommer också att arbeta med de fyra räknesätten och göra vardagliga beräkningar med bråk- och decimaltal.

Innehåll

Följande mål i ämnet matematik ligger till grund för arbetet

Konkretisering av målen (dina mål)

I arbetet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att jämföra olika delar av olika helheter
 • din förmåga att använda samband bråk- och decimaltal.
 • din förmåga att förkorta bråk
 • din förmåga att förlänga bråk
 • din förmåga att addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
 • din förmåga att använda strategier vid problemlösning

Arbetsformer

I detta arbetsområde kommer du att få lyssna på lärarledda genomgångar, arbeta i boken, göra praktiska uppgifter, diskutera, resonera och reflektera tillsammans med andra.  Du kommer att arbeta både enskilt, i par och i grupp, EPA och APE.

Redovisningsform

I detta arbetsområde visar du vad du kan:

 • muntligt på lektionerna
 • i matematiska diskussioner
 • skriftligt på lektionerna
 • skriftligt med hjälp av diagnos
 • skriftligt med hjälp av ett prov på kap 1 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk och decimaltal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att jämföra olika delar av olika helheter
Du behöver mycket hjälp för att utföra uppgiften
Du behöver lite hjälp för att utföra uppgiften
Du kan utföra uppgiften själv
Du kan utföra uppgiften själv och reflekterar över svaret om det är rimligt.
Förmågan att använda samband bråk-decimal-procent
Du behöver mycket hjälp för att se sambanden
Du behöver lite hjälp för att se sambanden
Du ser sambanden på ett korrekt sätt själv
Du kan själv se sambanden och dra nytta av dem i ett annat samanhang
Förmågan att förkorta och förlänga bråk
Du behöver mycket hjälp för att förstå och göra din uppgift
Du behöver lite hjälp med att utföra uppgiften
Du gör uppgiften bra och lyckas utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur du gjort och har egna tankar om ditt resultat
Förmågan att dividera med stora tal
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du förstår uppgiften och klarar den med lite hjälp
Du gör uppgiften bra och lyckas utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur du gjort och har egna tankar om ditt resultat
Förmågan att använda strategier vid problemlösning
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du förstår uppgiften och klarar den med lite hjälp
Du gör uppgiften och lyckas bra utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur du gjort och har egna tankar om ditt resultat