Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Environment

Skapad 2019-01-09 15:02 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Grundskola 8 – 9 Engelska
How are we taking care of our planet? Do you recycle? This is what we will look closer into the coming weeks.

Innehåll

Lesson 1

Introduction

Watch the Youtube clip: Great Pacific Garbage Patch: https://www.youtube.com/watch?v=1qT-rOXB6NI

Read the text "Recycling" in pairs (handout).

Answer the questions on the last page (handout).

 

Lesson 2

Continue answering the questions about recycling.

Practise the words on Quizlet: https://quizlet.com/_5b6hub

 

Lesson 3

Watch the Youtube clip "Cutting down on Waste": https://www.youtube.com/watch?v=hX8XTOR-WV8

Which are the three R's that she talkes about? Listen while watching.

 

 • Discuss and describe how you a) reduce b) reuse and c) recycle waste/garbage.
 • Have you learned something new regarding the environment through English class, what?
 • Did you find something particularly interesting?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: