Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema tid och rymd

Skapad 2019-01-09 15:06 i Drottninghögsskolan Helsingborg
En planering som sträcker sig från åk 1 till åk 3. Den innehåller bl.a. året, årstider, månader, veckans dagar, klockan samt stjärntecken.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med Tema tid och rymd under vårterminen 2019

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska ha förmåga att:

- beskriva och ge exempel på det som händer i naturen vid olika årstider.

- samtala och skriva om bilder och böcker som hör till temat.

- göra enkla observationer och dra slutsatser av dem.

- visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

 

 

 

Hur:

 

VI  kommer att

-träna veckans dagar och hur många veckor det finns på ett år

-öva på årets tolv månader och vilket nummer månaderna har

-träna på de fyra årstiderna och vad som kännetecknar de

-följa ett träd genom årstiderna

-uppmärksamma några högtider

-sjunga sånger som handlar om veckodagar, månader och årstider

-  lyssna till gemensamma genomgångar

- läsa skönlitteratur och faktatexter

- träna på att samtala och berätta om dina åsikter om bilder och texter.

- motivera dina åsikter (berätta varför du tycker så)

- se filmer

- göra fältstudier som du ska dokumentera t.ex. genom att göra en bild, skriva faktatext, redovisa muntligt eller filma.

 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

se matrisen nedan.

Klockan kommer bedömas under matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Tema Tid

Året
Du visar att du vet hur många dagar året har.
Du vet att ett år har 12 månader och du kan månadernas namn i ordning.
Du har förmåga att skriva ditt födelsedatum.
Veckans dagar
Du har förmåga att namnge veckans dagar.
Du har förmåga att namnge veckans dagar i rätt ordning.
Du känner till att ett dygn har 24 timmar.
Månader
Du har förmåga att namnge månaderna.
Du har förmåga att namnge månaderna i rätt ordning.
Du har förmåga att koppla månaderna till rätt årstid.
Årstider
Du har förmåga att namnge de fyra årstiderna.
Du har förmåga att namnge de fyra årstiderna i rätt ordning.
Du har också förmåga att se årstidsväxlingarna och berätta om förändringar i naturen.
Kommunikation kring bild och text
Du har förmåga att samtala om bilder och texter som handlar om temat
Du har förmåga att framföra dina åsikter om bilder och texter.
Du har förmåga att framföra dina åsikter om bilder och texter, samt motivera varför du tycker så. Båda muntligt och skriftligt.
Observationer i naturen
Du har förmåga att göra observationer av årstider.
Du har förmåga att göra observationer av årstider och dra slutsatser av dem.
Du har förmåga att jämföra, diskutera och ha omdömen om dina egna och andras observationer
Du känner till att solen, månen och jorden rör sig.
Du har förmåga att beskriva varför vi har dag och natt.
Du har förmåga att beskriva varför vi har olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: