👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 7H Elektricitet och Magnetism

Skapad 2019-01-09 15:07 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi ska jobba med Elektricitet och magnetism

Innehåll

 

Fysik – Ellära och magnetism Planering 

 

 

 

 

 

Namn:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

 

 

Klass: 7H,G 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Syfte: 

 

 

 

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. 

 

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle. 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. 

 

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra. 

 

 

 

Dessa förmågor ska du träna: 

 

 

 

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik 

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

   

  Tidsplanering: 

   

 

7H 

Måndag(50min)

Tisdag(50min)

Fredag(90min)

V2 

Introduktion av mål, bedömning, etc. 

Genomgång av 2.1; atomens delar och statisk elektricitet 

Ev. demonstration av skillnaden mellan ström och spänning 

Vidare genomgång av ström och spänning. Arbete med Testa dig själ 2.1

Kapitel 2.2-2.3 Genomgång av kopplingsschema och labb med detta 

TDS 2.2

Film

Resistans, 2.3-2.4, och genomgång av labbrapport 

Testa dig själv2.3

2.4-2.5Resistans,Elsäkerheten

TDS 2.4

 Labb med inlämning av labbrapport för träning 

2.5 Elsäkerhet TDS 2.5

Film

2.6 Energi 

TDS 2.6

Genomgång

8.1El, magnetism

Genomgång  8.2 samt laboration 

TDS 8.1

5  

TDS 8.2

8.1-8.2 EL, Mag.

Testa dig själv

8.1-8.2

Prov 2.1-2.6

6  

 

Testa dig själv

8.1-8.2

 

Repetitionstillfälle samt finalen 

Diagnos/test/prov på 8.2 + 8.3 samt omprov kap.2

 

Test kan komma efter varje lektion! 

 

 

 

Litteratur och Internet: 

 

 

 

 • Fysik spektrum s.40-73 (kap 2)s. 225-233 (kap 8.2+8.3) 

 • www.ne.se 

 • www.sli.se      

  Arbetssätt: 

   

 

 • Genomgång 

 • Film 

 • Laborationer samt labbrapport  

   

  Centralt innehåll: 

   

 

 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang. 

 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning. 

 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. 

 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen. 

 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. 

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg. 

   

  Vad bedöms?  

   

 

 • Genomförande av uppgifter.  

 • Användning av begrepp, modeller och teorier.  

 • Genomförande av laboration  

 • Skriftligt prov 

   

   

  Kunskapskrav: 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

 

Förmåga till ett undersökande arbetssätt 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar 

och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 

och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. 

och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett 

säkert och i huvudsak fungerande sätt. 

säkert och ändamålsenligt sätt. 

säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då 

enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. 

utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. 

välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. 

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och 

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. 

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. 

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. 

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.