Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstads historia

Skapad 2019-01-09 15:11 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 3 – 4 Bild SO (år 1-3) Historia
Varför ligger Halmstad där det ligger? Varför ser Halmstad ut som det gör? Vad finns kvar i från förr i tiden? Detta är bara några av de frågor vi kommer få svar på under detta arbete.

Innehåll

När vi är klara ska du ha kunskap om

 • varför Halmstad ligger där det ligger.
 • hur folk levde i staden under olika perioder och hur det skiljer sig från nu.
 • var i staden det syns spår av Halmstads historia.

Begrepp

 • Befolkning/folkmängd
 • Handel/handelsvaror
 • Kloster/munkar/nunnor
 • Befästning
 • Industri/industrialisering 

 

Förmågor som tränas:

Kommunikativ förmåga

Analysförmåga

Begreppsförmåga

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa och diskutera texter.
 • se filmer och diskutera innehållet.
 • skriva gemensamma texter.
 • svara på frågor muntligt och skriftligt.
 • skapa bilder och symboler med anknytning till Halmstad.
 • delta i en guidad visning i centrala Halmstad.

Bedömning

Vi bedömer om du

-deltar aktivt när vi diskuterar utifrån textläsning, filmvisning och produktion av gemensamt skrivande

-kan berätta något om Halmstads tidiga historia

-kan nämna någon byggnad i Halmstad från "förr i tiden" 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: