👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-19 åk 9 eng VB South Africa

Skapad 2019-01-09 15:20 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska
Vi jobbar med Sydafrika och lär oss om landets historia, djurliv, geografi, sport och sevärdheter. Vi kommer att läsa om apartheid och Nelson Mandela och även se en film om Nelson Mandela.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig mer om Sydafrika och dess historia, geografi, kultur och sevärdheter. 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdena lyssna, läsa, tala, skriva och samtala.

Genomförande

Vi kommer att läsa texter om Sydafrika kapitel 3A, 3B och tracktexterna "Nelson Mandela" och "Surfers` paradise" ur Third Time. Vi kommer även att se The family Foster från UR. Förutom det programmet kommer vi att se och lyssna på annat material som behandlar kultur, natur och traditioner i Sydafrika. Det kommer finnas tillgång till material på både svenska och engelska som handlar om Sydafrika. I slutet på arbetsområdet ska ni göra en fiktiv resa till Sydafrika. Du är en journalist som ska skriva ett reportage för en tidning om livet i Sydafrika. Du åker till Sydafrika och gör en intervju med en sydafrikan. Vad är intressant att ta reda på? Sydafrikanen i sin tur, är nyfiken på Sverige och ställer också frågor till dig. Jämför Sverige och Sydafrika! Jag vill att du skriver cirka två sidor om detta.

Förutom den skriftliga uppgiften som görs enskilt, ska var och en kort redovisa muntligt om en sevärdhet i Sydafrika. Du får göra en liten plansch, med en bild/bilder på sevärdheten och en kort text som beskriver vad det är. Redovisningen inför klassen ska ta 1-2 minuter.

Bedömning

Bedömningen gäller din förmåga att läsa, diskutera och skriva om Sydafrika och göra jämförelser med ditt hemland.

Följande kommer att bedömas:

  • Hur sammanhängande och begripligt du uttrycker dig,

  • Hur varierat, avancerat och korrekt du uttrycker dig.

  • Din kunskap kring Sydafrika och dess kultur.

  • Hur du jämför Sydafrika med ditt hemland.

 

 

Matriser

En
Matris - Engelska - South Africa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Realia- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika samman­ hang och delar av världen där engelska används
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang i Sydafrika och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper om hur det är i ditt hemland.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang i Sydafrika och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper om hur det är i ditt hemland.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang i Sydafrika och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper om hur det är i ditt hemland.
Skriva
Din text har en “röd” tråd, ett sammanhang och en engelsktalande person förstår det du du berättar. Du har ett begränsat ordförråd och skriver enkla meningar.. Du har få bindeord i din text (and, but, because) och skriver med få och enkla grammatiska strukturer. Ditt språk är enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Din text har en “röd” tråd, ett sammanhang och en engelsktalande person förstår väl det du berättar. Det finns ett fungerande sammanhang som skapar viss flyt och ett visst utvecklat resonemang som för texten framåt. Du har ett relativt varierat ordförråd och meningarna är i viss mån varierade. Du binder samman din text med ett flertal bindeord (and, but, because, although…) Du skriver med relativt utvecklade grammatiska strukturer. Du gör få misstag vad det gäller tempus och verbanvändning. Ditt språk är relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Din text har en “röd tråd, ett sammanhang och en engelsktalande person förstår väl det du berättar. Det finns ett fungerande sammanhang som skapar flyt och ett utvecklat resonemang som för texten framåt. Du har ett varierat ordförråd och meningarna är varierade. Du använder i huvudsak grammatiska strukturer korrekt. Du gör enstaka misstag vad det gäller tempus och verbanvändning. Ditt språk är relativt varierat, tydligt, och sammanhängande.