👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik åk 2

Skapad 2019-01-09 15:24 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Årskursplanering åk 2
Grundskola 2 Matematik
Årskursplanering i matematik åk 2

Innehåll

 

 Matematik                åk 2

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

föra och följa matematiska resonemang, och

 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Vecka

Kunskapsområde:

Centralt innehåll

 Diagnosmaterial

kunskapskrav

 

Sannolikhet och statistik

 

Avläsa och göra enkla stapel -och cirkeldiagram

 

 

 

 

Taluppfattning och tals användning

Positionssystemet: ental, tiotal och hundratal

Udda/jämna tal

Talraden 0-100

Laborera med bråk

 

 

 

Skolverkets bedömningsstöd i matematik

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

 

Algebra

 

Likhetstecknets betydelse

Addition och subtraktion 0-20 med tiotalsövergång

Addition och subtraktion 0-100 utan tiotalsövergång

 

 

 

Geometri

 

Namnge de geometriska formerna

Symmetri

Lägesord

Bekanta sig med volym, längd, tid och de vanligaste måttenheterna

 

 

Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer

 

Samband och förändringar

 

Dubbelt/hälften

 

 

 

Problemlösning

 

Problemlösning med subtraktion, addition och grundläggande multiplikation

Strategier för problemlösning i enkla situationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter