👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier åk 8. v.2-10

Skapad 2019-01-09 15:25 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild
Du får skapa en egen serie, med hjälp av din fantasi.

Innehåll

Arbetsblad - Åk 8
Serieteckning
Tid: 6-8 lektioner x 60min

Syfte: Att kunna berätta en historia med bild och text med olika bildutsnitt och grafiska uttryck. Att praktisera perspektiv för att få djupverkan i bilderna.

Arbetssätt: Vi går igenom seriens berättarteknik såsom bildutsnitt, pratbubblor, hur rutorna kan användas och hur man hittar mönster och kontraster genom att jobba med svarta och vita ytor. Som inspiration ser vi bl.a. en svart/vit tecknad film som är baserad på serienovell. Du kan själv bestämma vad serien handlar om men tänk på att skriva ned historien innan du börjar teckna – gör ett manus eller en synopsis. Fundera också vem eller vilka ska du berätta om, när och var händer allt.
Använd åtminstone 3 av följande: helbild, halvbild, närbild, extreme närbild.
Teckna först hela serien med blyertspenna, fyll i sedan med svart tuschpenna eller bläck.

Teknik: blyerts, linjal, ljusbord, tusch/bläck

Extra: Färglägg en kopia för att pröva på färgernas verkan.Bedömning:
För att uppnå betyg E har du tecknat en berättande serie där handlingen går att följa och bilder och text samarbetar. I din serie har du använt olika bildutsnitt, jobbat med djup i bilden och varierat ytorna med olika mönster. Du har arbetat efter instruktioner och med hjälp av läraren.

För att uppnå betyg C har du tecknat en berättande serie där handlingen går att följa och bilder och text samarbetar på ett fungerande sätt och med ett personligt uttryck (t ex. du skapar egna seriefigurer i sin egen miljö). I din serie har du använt olika bildutsnitt, jobbat med djup i bilden och varierat ytorna med olika mönster. Du har arbetat självständigt efter instruktionerna och lagt till egna idéer. Du har uppnått bra bildkvalitet efter att ha arbetat noga med tekniken.

För att uppnå betyg A har du tecknat en berättande serie där handlingen går att följa och bilder och text samarbetar på ett väl fungerande sätt och med ett personligt uttryck (t ex. du skapar egna seriefigurer i sin egen miljö). I din serie har du använt olika bildutsnitt på ett medvetet sätt, jobbat med djup i bilderna och varierat ytorna med olika mönster. Du har arbetat självständigt efter instruktionerna och med egna idéer samt aktivt prövat och tagit ställning till olika lösningar. Du har uppnått hög bildkvalitet efter att ha arbetat noga och med tekniken.

Centralt innehåll:
Bildframställning:
• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Redskap för bildframställning:
• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Kunskapskrav:
E: Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

C: Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar om omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven använder ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

A: Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idèrikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt. Eleven använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9