👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-01-09 15:27 i Aspen Montessori Grundskolor
Vårt arbetsområde inom tema vatten
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Mål med Tema Vatten

Du ska utveckla kunskaper samt din förmåga att:
 • förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • förklara och beskriva vattnets olika egenskaper som ytspänning och densitet
 • förklara och beskriva övergången mellan vattnets faser (is, flytande vatten och vattenånga)
 • förklara och beskriva vad som är en lösning och en blandning och hur de kan delas upp med filtrering och avdunstning
 • använda ord och begrepp som avdunstning, kondensering, kokning och smältning 
 • förklara och beskriva vattenförsörjning och rening av avloppsvatten i vårt samhälle
 • genomföra och dokumentera undersökningar

 

Så här kommer vi att arbeta: 

 • Vi samtalar och resonerar
 • Vi utför undersökningar, gemensamt och i par, och dokumenterar dessa i text och bild
 • Vi ser filmer
 • Vi läser och skriver texter
 • Vi sjunger
 • Vi arbetar i helklass, par och enskilt


Du visar dina kunskaper genom att: 

 • aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, berätta, resonera 
 • ta aktiv del i genomförandet av undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild
 • använda centrala ord och begrepp i samtal och skriven text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3