Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser under 4:an

Skapad 2019-01-09 15:27 i Vällingbyskolan Stockholm Grundskolor
Under läsåret arbetar vi hela tiden med att skriva olika berättelser. Ibland korta och ibland längre. Ibland med bilder som stöd och ibland utan. Ibland har vi inledningen klar, och ska fortsätta skriva själva. Ibland har vi haft en team som eleverna ska skriva kring och andra gånger har eleverna hittat på berättelser helt själva.
Grundskola 4 Svenska
Under läsåret tränar vi på att skriva olika berättelser. Ibland korta och ibland långa. Ibland med bilder som stöd och ibland utan. Ibland har vi inledningen klar och skriver en egen avslutning. Vi ger och tar emot respons och gör ändringar därefter.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Du ska träna på att:

planera ditt skrivande 

skriva stor bokstav, frågetecken, utropstecken, talstreck och på att sätta punkt.

göra beskrivningar av de personer som finns med i handlingen

beskriva miljöer

hålla en röd tråd i din berättelse

 

Mål

Att skriva olika slags berättelser utifrån givna uppgifter.

 

Tid

Under hela åk 4.

Vilka arbetssätt

Vi skriver med papper och penna.

Vi skriver på dator.

Vi ger respons på varandras texter.

Vi får respons av vår lärare.

Vi tränar på att ändra våra texter utifrån respons.

 

Uppgifter

 • Skrivuppgift nummer 1 vårterminen 2019

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska skriva berättelser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Röd tråd
Det går att urskilja en röd tråd i mina berättelser.
Mina berättelser har en ganska så tydlig röd tråd.
Jag har alltid en röd tråd i mina berättelser.
Inledning, handling och slut
Jag tycker om att skriva men har ingen tydlig inledning, handling och slut. .
Jag har med en inledning, handling och slut, men handlingen kan ibland bli något för kort.
Jag har en viss balans mellan inledning, handling och slut.
Personbeskrivning
Mina berättelser saknar ofta personbeskrivningar.
Mina berättelser har ibland svaga och otydliga personbeskrivningar.
Mina berättelse har ofta detaljerade personbeskrivningar.
Miljöbeskrivning
Mina berättelse saknar miljöbeskrivningar.
Mina berättelser har otydliga miljöbeskrivningar.
Mina berättelser har ibland detaljerade miljöbeskrivningar.
Språklig kvalité
Jag har ett enkelt språk och använder få ord.
Jag använder berättande och beskrivande ord.
Jag försöker använda synonymer om det finns.
Meningsbyggnad
Jag sätter ut några skiljetecken som gör berättelsen läslig.
Andra kan läsa och förstå min berättelse, eftersom jag använder ganska många skiljetecken på rätt sätt.
Oftast använder jag skiljetecken rätt, även i långa meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: