👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2019-01-09 15:29 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Årskursplanering i svenska åk 2
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Årskursplanering i svenska åk 2

Innehåll

Årskursplanering svenska åk 2

 

 

 

   Genom undervisningen i svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att:

 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 • söka information från olika källor och värdera dessa

 

 

vecka/

period

Kunskapsområde

Centralt innehåll

Kunskapskrav (Lgr11)

hela läsåret

Läsa och läsförståelse

 

·         Alfabetet och alfabetisk ordning.

 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 

·         Texter i digitala miljöer för barn, till exempel med länkar och andra interaktiva funktioner.

 

Skolverkets bedömningsstöd avstämning B

Höst- termin

 

Samtala och lyssna

·         Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

 

·         Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 

Skolverkets bedömningsstöd avstämning B

 

 

 

 

 

 

 

 

v. 35-v.36

 

Skriva fullständiga meningar med rätt skiljetecken.

·         Språkets struktur med stor, liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 

 

 

v.37-40

 

Skriva faktatexter utifrån ämnesområde i no/so.

 

·         Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

 

 • Enkla former för textbearbetning för att tex i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 

 

 

v.41-43

.

Läsa och skriva dikter

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

·         Skapande av texter där ord och bild samspelar

 

v.44

höstlov

 

 

v.45-48

Skriva berättelser

·         Berättande texters uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

 

 • Enkla former för textbearbetning för att tex i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 

 

v.49-v.51

 

Sagor och myter

·         Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av kapitelböcker, bilderböcker, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

 

 

 

jullov

 

 

Hela vårterminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntligt framställande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

·         Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

 

·         Skillnader mellan tal och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk

 

 

 

v. 2-5

 

Skriva instruerande texter

 

·         Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

 

 

 

v.6-8, v.10-11

Skriva faktatexter utifrån ämnesområde i no/so.

·         Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

 

 • Enkla former för textbearbetning för att tex i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, tex att skriva ned något man talat om.

 

 • Handstil och att skriva på dator.

 

 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

 

 

v.9

 

sportlov

 

 

v.12-14

Skriva berättelser/ egna böcker

·         Berättande texters uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

 

 • Enkla former för textbearbetning för att tex i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, tex att skriva ned något man talat om.

 

 • Handstil och att skriva på dator.

 

 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

 

v.15

påsklov

 

 

v.16-20

 

Författartema

·         Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer