👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion årskurs 2

Skapad 2019-01-09 15:39 i Getingeskolan Halmstad
Under temat Religion kommer du ges möjlighet att lära om kristendom, judendom och islam samt livsfrågor kopplat till din egen vardag.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Religionskunskap
Under temat Religion kommer du ges möjlighet att lära om kristendom, judendom och islam samt livsfrågor kopplat till din egen vardag. Du kommer även att ges möjlighet att lära om några högtider, symboler och berättelser inom religionerna.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Bedömning

Under temat bedömer vi bland annat genom observation  din förmåga att:

 • delta i samtal i liten grupp kring livsfrågor kopplade till vardagen
 • berätta om platser, högtider och symboler kopplade till de tre religionerna
 • återge någon berättelse ur Bibeln
 • jämföra kristendomens roll i skolan förr och nu

Undervisning

Under temat kommer du ges tillfälle att:

 • samtala kring livsfrågor
 • träna på läs-strategier
 • se film
 • läsa faktatexter
 • lyssna på genomgångar
 • besöka Getinge kyrka
 • träna att på att använda olika begrepp så som religion, tradition, religionsfrihet judendom- synagoga, islam-moské, kristendom- kyrka, Tora, Koranen och bibeln, stjärna, halvmåne och kors
 • skriva texter och svara på frågor

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3