👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal vt 2019, år 6

Skapad 2019-01-09 15:46 i Domnarvets skola Borlänge
Pedagogisk planering för kap 8: Procent i MatteBorgen 5B.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer räkna med negativa tal, decimaltal och tal i bråkform. Du kommer att repetera och utöka dina kunskaper om algoritmerna för multiplikation och division. Du kommer att lära dig om det binära talsystemet.

Innehåll

Mål för arbetsområdet Tal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

-negativa tal 

-decimaltal  

-tal i bråkform 

-läsa och skriva stora tal 

-multiplicera heltal ex 23 x 45 (även decimaltal) 

-dividera heltal som ger kvot i decimaltal 

-skriva och förklara vad ett binärt tal är

 

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

negativa tal

bråkform och decimalform

faktor och produkt

täljare, nämnare, kvot

binära tal

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund, men även med annat arbetsmaterial.

Vi har genomgångar och diskussioner.

Vi kommer att spela spel som tränar multiplikation och division.

Vi kommer arbeta med konkret material.

Vi kommer arbeta digitalt, ex Bingel, NOMP.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper genom:

- Ditt deltagande i gemensamma diskussioner.

- Ditt enskilda skriftliga arbete.

- Dina och mina diskussioner.

- Ditt arbete tillsammans med kamrater.

Matriser

Ma
Tal, vt år 6

Har ej nått målet
Visat tillräckliga kunskaper
Visat god kvalité i sina kunskaper
Förstå och räkna med negativa tal, kunna läsa och skriva stora tal. Förstå sambandet mellan decimalform och bråkform.
Kan använda algoritmer i multiplikation och division på den nivån planeringen beskriver
Kan förstå och förklara vad ett binärt tal är. Kan skriva och läsa binära tal och förstå dess värde.
Kunna använda sina kunskaper om tal enligt ovan för att lösa vardagsproblem i olika svårighetsgrad.