👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter

Skapad 2019-01-09 15:57 i Stora Skedvi skola Säter
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi arbetar med olika texttyper med hjälp av cirkelmodellen. Texttypen du kommer lära dig mer om är berättande texter.

Innehåll

Våra mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- urskilja den berättande textens struktur

- känna igen en myt

- resonera om textens huvuddrag

- känna igen en fabel

- förmedla textens handling och budskap

- säga repliker och använda kroppsspråk i en roll

- skriva en fantasyberättelse med: en portal, två världar och magiskt inslag

- skriva miljö- och personbeskrivningar

- skriva händelser med problem och lösning i kronologisk ordning

- skriva dialoger med talstreck och varierade sägeverb

 

Undervisning

Du kommer att delta i genomgångar, arbeta i mindre grupper samt arbeta i boken Tala, läsa, skriva och skriva egna texter.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- läsa och analysera skönlitteratur efter olika syften, mottagare och sammanhang

- urskilja språklig strukturer och följa språkliga normer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6