👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Down under - Australia

Skapad 2019-01-09 16:10 i Gläntanskolan Helsingborg
Ett arbetsområde där vi riktar blicken "down under" . Du möter fakta om landet i filmer och i texter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå texter som du läser och lyssnar till.
Grundskola 6 Engelska
Ett arbetsområde där vi riktar blicken "Down under". Fokus blir på inhämtande av kunskaper genom texter du läser och därigenom att utveckla din förmåga att förstå texter och talad engelska.

Innehåll

Du ska utveckla

Du ska utveckla din förmåga att förstå texter du läser.

Du ska utveckla din förmåga att förstå talad engelska.

Du ska utveckla din förmåga att skriva engelska text med olika mottagare.

Du ska utveckla din förmåga att bearbeta dina skriftliga presentationer. 

Arbetssätt och bedömning

Du kommer att få läsa texter om Australien där du kommer lära dig om kulturen i landet, samt utveckla din förmåga att förstå enkla engelska texter. 

Du kommer också skriva en text om ett djur som finns i Australien. Texten kommer du bearbeta och utveckla för att utveckla din skriftliga förmåga. Denna text kommer du att bli bedömd på utifrån kunskapskraven som är kopplade till arbetsområdet. 

 

 
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
Down under

Read and understand
Du förstår delar av innehållet och känner igen vissa ord.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet
Du förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer
Listen and understand
Du förstår delar av innehållet och känner igen vissa ord.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet
Du förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer
Write
Du behöver stöd för att formulera dig i text.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fullständiga meningar och välbekanta fraser och uttryck
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt med fullständiga meningar och välbekanta fraser och uttryck
Du kan formulera dig enkelt och tydligt och i huvudsak korrekt språkbruk.Du skriver med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Other media
Du behöver stöd för att välja och använda information från t ex internet, filmer, böcker etc
Du kan, med viss relevans, välja och använda information från t ex internet, filmer, böcker etc
Du kan på ett relevant sätt välja och använda information från t ex internet, filmer, böcker etc
Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja och använda information från t ex internet, filmer, böcker etc
Correct yourself
Du behöver stöd för att bearbeta och förbättra dina texter
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar dina texter
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar dina texter
Du kan bearbeta och göra förbättringar dina texter