Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Testa teknik

Skapad 2019-01-09 16:19 i Parkskolan Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 3 Teknik Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i din närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem men också att göra egna konstruktioner.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Syftet med undervisningen i teknik är att du som elev ska utveckla din förmåga att:

* identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamål och funktion

* identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

* använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

* värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö 

* kunna förklara hur tekniken har förändrats över tid

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få lära dig detta genom att parvis eller i mindre grupper:

* undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras

* skapa egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer 

* arbeta med begreppskort, spela memory, muntligt beskriva tekniska hjälpmedel utifrån de rätta begreppen

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

* undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de kan förbättras

* skapa egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer 

* använda ord och begrepp du lärt dig under arbetets gång

* söka information i olika källor och formulera en egen faktatext

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

* delta aktivt i grupparbeten och föra resonemang med föremålens rätta namn

* skapa enkla konstruktioner 

* undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar

* hur föremål är utformade och kan förbättras

* formulera en faktatext

Matriser

Sv Tk SvA
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Jag kan med stöd av vuxen benämna tekniska föremål med sitt rätta namn.
Jag kan till viss del benämna tekniska föremål med sitt rätta namn.
Jag kan på ett säkert sätt benämna tekniska föremål med sitt rätta namn.
Kommunikativ förmåga
Jag kan med stöd av en vuxen delta i grupparbeten och föra enkla resonemang.
Jag kan delta i grupparbeten och föra enkla resonemang.
Jag är aktiv i grupparbeten och kan föra mer utvecklade resonemang.
Analysförmåga
Jag kan med stöd av en vuxen undersöka hur vardagliga tekniska föremål är uppbyggda och fungerar.
Jag kan i samarbete med en kamrat undersöka hur vardagliga tekniska föremål är uppbyggda och fungerar.
Metakognitiv förmåga
Jag kan med stöd av en vuxen bygga enkla konstruktioner.
Jag kan i samarbete med en kamrat bygga enkla konstruktioner.
Metakognitiv förmåga
Jag kan med stöd av en vuxen ge förslag på hur tekniska föremål kan förbättras.
Jag kan ge förslag på hur tekniska föremål kan förbättras.
Procedurförmåga
Jag kan med stöd av en vuxen formulera en enkel faktatext.
Jag kan formulera en enkel faktatext.
Jag kan formulera en utförlig faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: