👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sko v. 2-8

Skapad 2019-01-09 16:20 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild
Teckna av din sko, träna på form, ljus och skugga.

Innehåll

Arbetsblad - Åk 9
Sko- teckna med kol och krita
Tid: 3-4 lektioner x 60min

 

Syfte: Träning i att teckna av föremål och dess proportioner samt utveckla förmågan att se form, ljus och skugga. Få fram karaktären av föremålen genom att observera detaljer.

Arbetssätt:

-Första steg är att göra en liten bild för att prova på och få känsla för materialet och tekniken (kol och vit krita på växtpapper). Teckna en kruka med både insidan och utsidan med kol och krita.
Du bestämmer själv hur den ska se ut.  Tänk på formen och varifrån du bestämmer dig för att ljuset ska komma i din bild. Teckna dit slagskugga, självskugga och kärnskugga så får du bra form på din kruka.
-Nästa steg är att öva proportionerna.  Du ska skissa av din sko i A4-storlek med blyertspenna. Är noga med storleken, hur hög skon är i för hållande till längden. Tänk på formen och jobba med linjer och överskärningar. Titta och observera noga på skon när du tecknar, hitta inte på!
-Efter att du har gjort en blyertsskiss av din sko tecknar du av den igen på ett stort växtpapper med kol och krita. Nu ska du observera närmare ljus, skugga och glansdagrar för att få fram och förstärka formen. Är också noga med att få fram detaljer och karaktär på just din sko (om den är sliten och gammal, ny och ren osv). 

Teknik: Blyerts och A4-papper för skiss. Färgat A2 växtpapper, kolkrita, tavelkrita.


Bedömning:

För att uppnå betyg E ska du ha genomfört uppgifterna och fått fram färdiga bilder med i huvudsak fungerande kvalitet efter instruktionerna och med hjälp av läraren.

För att uppnå betyg C ska du ha genomfört uppgifterna efter instruktionerna på ett självständigt och fungerande sätt. Du har hittat karaktären på din sko genom form, ljus och skugga. Ditt arbete har god teknisk kvalitet.

För att uppnå betyg A ska du ha genomfört uppgifterna efter instruktionerna, självständigt och på ett välfungerande sätt. Du har hittat karaktären på din sko genom form, ljus och skugga samt detaljer. Du kan disponera en yta och hittar proportionerna. Arbetet har mycket god teknisk kvalitet.

 


Centralt innehåll:

Redskap för bildframställning:

* Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

* Material och verktyg för två och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.Kunskapskrav:                                                                                                            

E I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. 

C I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.

A I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt