👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att veta hur en nyhetsartikel och instruktioner skrivs fram!

Skapad 2019-01-09 16:21 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under detta arbetsområde kommer vi att få lite bättre koll på hur en nyhetsartiklar och instruktioner ser ut och hur man skriver en sådan! Vi kommer att även lära oss mer om olika grammatiska företeelser samt utveckla vår läsförståelse.

Innehåll

Svenska: Att veta hur en nyhetsartikel och instruktioner skrivs fram! åk 6

Arbetssätt:

 • Vi har gemensamma genomgångar av lässtrategier och texters uppbyggnad
 • Vi kommer att läsa texter högt tillsammans och diskutera deras innehåll
 • Utifrån zick zack skrivrummet, kommer vi att öva oss på att skriva olika typer av nyhetstexter och instruktioner
 • Utifrån zick zack läsrummet, kommer vi att läsa och bearbeta olika texter enskilt och gemensamt
 • Vi kommer läsa egna böcker enskilt och analysera kring deras innehåll
 • Vi kommer att ha svara på frågor till olika texter enskilt och i grupp

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din:

 • Analys förmåga: Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer & analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 •  Kommunikativ förmåga: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Metakognitiva förmåga: Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Mål: 

 • Du ska kunna läsa olika typer av texter med flyt och använda lässtrategier
 • Du ska kunna skriva en nyhetsartikel enligt de språkliga strukturer som karaktäriserar den textgenren.
 • Du ska kunna skriva en instruktion enligt de språkliga strukturer som karaktäriserar den textgenren.
 • Du ska kunna sammanfatta och återge en textsinnehåll
 • Du ska ha grundläggande kunskap om regler för stavning och skiljetecken 

På vilket sätt bedöms det:

 • Under lektionstid
 • Vid muntliga övningar, så som högläsning
 • Via uppgifter som görs i läroboken zick zack
 • Via en nyhetsartikel och instruktion
 • Via gruppdiskussioner i smågrupper
 • Via uppgifter som görs i arbetshäften

 

Uppgifter

 • En annan Albin kapitel 1

 • Inlämning av nyhetsartikel

 • Inlämning av instruktion

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 6
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med mycketgott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.