👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4

Skapad 2019-01-09 16:23 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 4 Teknik
Vad är teknik? Vad är en uppfinning?

Innehåll

Arbetsområde;

 • Vad är teknik?
 • Teknik på stenåldern
 • Tekniska system i huset
 • Cykeln
 • Energi i vind och vatten
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser
 • För- och nackdelar med tekniska lösningar

Arbetssätt;

För att nå målen kommer undervisningen vara varierande dvs. läsa läromedel, diskussioner, se på film och arbeta med miniuppdrag. Eleverna kommer få arbeta enskilt, i par, i grupp. 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Dokumentation- skriftligt och med hjälp av skisser

Se på filmer

Läsa faktatexter

Utföra miniuppdrag; Verktygslåda, Egen uppfinning, designa och bygga mjölkpaket, cykel

Bedömning;

Dokumentation av elevernas egna arbete

Elevernas arbetsprocess fram till färdiga produkten (initiativtagande,egen ide och planering)

Deltagande i diskussioner som rör arbetsområdet

Utförandet av skiss, design och konstruktion av ett mjölkpaket och egen uppfinning

Hur väl de använder sig av ämnesspecifika begrepp

 

Uppgifter

 • Miniuppdrag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6