👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv, noveller, v 2-8

Skapad 2019-01-09 16:25 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Ni ska läsa noveller och skriva en egen novell.

Innehåll

Noveller v. 2-8 

Varför ska vi arbeta med det här?  

I syfte att öva på att skriva texter, kommer vi arbeta med kortare berättelser; noveller.  

Genom att läsa och analysera noveller tränar vi på läsförståelse. 

Du ska lära dig hur en novell är uppbyggd. 

 

Det här kommer du att få undervisning om (från det centrala innehållet LGR11): 

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige och Norden. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.  

 

 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, inre monolog, personbeskrivningar och gestaltningar. 

 

 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra (i det här fallet handlar det om noveller). 

 

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

 •                                                                                

 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.                                                                                                                                    

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons.                                                                                                                               

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang  

 •  

Så här kommer vi att arbeta:  

 • Genomgång om hur en novell är uppbyggd. 

 • Högläsning och analys av noveller. 

 • Genomgång av inledning, avslutning, inre monolog, personbeskrivning och gestaltning.  

 • Öva på att skriva en novell samt att bearbeta den. 

 • Skriva en novell (prov)                                                                                                                                                                                   Göra en novelltrailer till en av novellerna som vi har läst. 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:  

 • Genom att vara muntligt aktiv under lektionstid, i samtal kring novellerna visar du din läsförståelse samt din förmåga att föra en diskussion/ett samtal framåt.  

 • Genom att göra en novellanalys skriftligt 

 • Novellskrivningen 

Uppgifter

 • v.7 prov, SV