👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser, kamratrespons & muntlig presentation

Skapad 2019-01-09 16:41 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Inom detta arbetsområde ska vi fördjupa oss i hur en berättelse skrivs fram, hur man ger respons på någon annans arbete och vad man ska tänka på när man genomför en muntlig presentation. Vi kommer även att utveckla vår läsförståelse och kunskap om olika språkliga strukturer.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Kamratrespons
 • Diskussionsövningar med fokus på presentation och diskussion
 • Enskild och gemensam läsning
 • Film, filmklipp och andra mediekällor
 • Arbete utifrån läroboken zick zack
 • Skriva berättelser
 • Olika skrivövningar kopplade till både bild och ljud
 • Arbetshäfte med olika övningar kring språkliga strukturer

 

Mål: Att utveckla den kommunikativa förmågan, analysförmågan, begreppsliga förmågan, metakognitiva förmågan och förmågan att hantera information

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 • Veta hur en berättelse skrivs fram 
 • Veta hur kroppsspråk, intonation och olika studietekniker kan användas vid muntliga presentationer   
 • Veta hur man ger konstruktiv respons till text/presentation och hur man förhåller sig till respons man fått
 • Ha en större förståelse för hur man kan analysera och förstå olika typer av texter
 • Ha större kunskap om olika språkliga strukturer

På vilket sätt bedöms det:

 • Via muntlig presentation
 • Via berättelser som lämnas in
 • Via sina insatser under lektioner, exempelvis genom att svara på frågor eller vara aktiv vid diskussioner
 • Via kamratrespons och textbearbetning utifrån respons

 

Viktiga begrepp/personer: kroppsspråk, intonation, studieteknik, mindmap, tankekarta, konstruktiv respons, textbearbetning, 

 

Tidsplan: V.9-17 (preliminärt, kan ändras)

 

Uppgifter

 • Inlämning av berättelser (Feedback)

 • En sammanfattning av Rosa Parks

 • Textanalys av berättelser

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 6

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett ihuvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerandesätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett välfungerande sätt.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med ihuvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.