Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 3

Skapad 2019-01-09 17:39 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 3 Musik Bild Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Hur började allting? Hur utvecklades Jorden, när kom människorna? Vi börjar från början och tar oss ända fram till Vikingatiden.

Innehåll

 

 

                                            

Förmågor som tränas

  Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

 

                 

Syftet med undervisningen:

 • Få insikt i människans levnadsvillkor har förändrats under olika perioder i vår historia.
 • Beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och i språket.
 •  Berätta något om de första människorna.
 • Ge exempel på hur människorna levde och några viktiga saker som hände.
 • Visa och berätta om när saker har hänt med hjälp av att använda tidslinjer och några ord som beskriver tid.

 

 

Innehåll:

 • lyssna på berättelser och se på film om hur jorden kom till och om de olika tidsåldrarna
 • arbeta med tidslinje gällande de olika tidsåldrarna och dåtid, nutid, framtid
 • läsa olika sorters texter i Forntidsboken och Faktumböckerna
 • jämföra och granska innehållet i olika texter
 • läsa texter och svara på frågor
 • skriva faktatexter för hand och på dator
 • se på film om forntiden
 • läsa om historiska spår i naturen  
 • arbeta med bilduppgifter
 • jobba enskilt, i par, grupp och helklass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: