👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religioner

Skapad 2019-01-09 18:23 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
Ett arbete om världsreligionerna baserad på Lgr 11
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att titta närmare på de tre Abrahamitiska religionerna: Kristendom, Judendom och Islam.

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll

Arbetet är baserat på dessa mål från Lgr 11:

Skolan ska i sin undervisning sträva efter att eleven...

Dina konkreta mål

 • Du ska kunna se likheter och skillnader i de olika religionerna.
 • Du ska kunna redogöra några viktiga delar i de tre religionerna

Undervisning

Du får ta del av lärarledda lektioner där vi tittar efter likheter och skillnader mellan religionerna Kristendom, Islam och Judendom. Du får titta på filmer som handlar om religionerna och hur människor lever inom tron. Du kommer också att i par-grupp få läsa om religionerna och göra uppgifter relaterade till texterna. Du kommer att delta i diskussioner.

Bedömning

Din förmåga att kunna redogöra för likheter och skillnader i religionerna. Din förmåga att kunna redogöra för viktiga delar i religionerna. Din förmåga att kunna ta ställning i frågor som rör religion och tro.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion år 4-6

Analysera

Beskriva orsaker och konsekvenser Föreslå lösningar Göra jämförelser Dra slutsatser
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du ger enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar.
Du ger utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar
Du ger välgrundade förslag på lösningar
Du gör enkla jämförelser och drar till viss del välgrundade slutsatser.
Du gör utvecklade jämförelser och drar relativt välgrundade slutsatser.
Du gör utvecklade jämförelser och drar välgrundade slutsatser.

Reflektera

Tolka Värdera Välja lämplig strategi Lösa problem
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du värderar och tolkar olika företeelser med till viss del underbyggda argument.
Du värderar och tolkar olika företeelser med relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och tolkar olika företeelser med väl underbyggda argument.
Du löser problem genom att välja lämpliga strategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du löser problem genom att välja lämpliga strategier på ett relativt väl fungerande sätt.
Du löser problem genom att välja lämpliga strategier på ett väl fungerande sätt.

Kommunicera

Argumentera Uttrycka Samtala Redovisa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du deltar i samtal och diskussioner med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du deltar i samtal och diskussioner med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du deltar i samtal och diskussioner med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Du redogör med viss säkerhet för ämnesspecifika företeelser.
Du redogör med relativt god säkerhet för ämnesspecifika företeelser.
Du redogör med god säkerhet för ämnesspecifika företeelser.

Hantera information

Söka Samla Strukturera Kritiskt granska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du för enkla resonemang om källornas användbarhet
Du för utvecklade resonemang om källornas användbarhet
Du för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet
Du söker information om ämnet och använder olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du söker information om ämnet och använder olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du söker information om ämnet och använder olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.

Begreppshantering

Förstå Använda
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår, och använder olika ämnesspecifika begrepp på en grundläggande nivå.
Du har en god förmåga att förstå och använda olika ämnesspecifika begrepp.
Du har en mycket god förmåga att förstå och använda olika ämnesspecifika begrepp.