👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2019-01-09 19:39 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 5 Kemi
Syftet med kapitlet är att eleverna ska få veta mer om vad kemi är och vilken kemi vi möter i vardagen. Eleverna ska känna till något om atomer och grundämnen och ämnens olika egenskaper. De ska också veta vad som händer med vårt avfall och hur vi kan ta hand om det för att minska påverkan på miljön. De ska kunna diskutera kring hur kunskaper inom kemin har lett till enklare och lättare liv för människan, men också hur människans kunskaper inom kemin har påverkat samhälle och miljö.

Innehåll

Arbetsområde Kemi och Miljö


Syftet med kapitlet är att eleverna ska få veta mer om vad kemi är och vilken kemi vi möter i vardagen. Eleverna ska känna till något om atomer och grundämnen och ämnens olika egenskaper. De ska också veta vad som händer med vårt avfall och hur vi kan ta hand om det för att minska påverkan på miljön. De ska kunna diskutera kring hur kunskaper inom kemin har lett till enklare och lättare liv för människan, men också hur människans kunskaper inom kemin har påverkat samhälle och miljö.

Kunskapskrav 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Centralt innehåll 

 

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Syfte/Vilka förmågor vi arbetar med:

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna utveckla sin förmåga att

 

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Lärandemål
Vad du ska lära dig

 

 • Förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att ”ingenting försvinner, allt finns kvar”.
 • Ge exempel på några grundämnen.
 • Berätta om ämnens tre faser.
 • Ge exempel på en kemisk reaktion.
 • Ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • Berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Undervisning 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar, diskussioner. Vi kommer att använda boken ”koll på No 5” som lärobok där du kan läsa faktatexter. Du kommer att få genomföra enkla systematiska undersökningar och dokumentera dina resultat.

 

Bedömning 

Jag kommer bedöma dig efter hur väl du kan visa dina kunskaper om

- atomers kretslopp

- ämnes tre faser

- kemiska föreningar

- vad som menas med surt och basiskt

- hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen

- hur kemi kan lösa problem

- vad som händer med vårt avfall och våra sopor