👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - ordklasser 7B

Skapad 2019-01-09 21:29 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Svenska
Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisning om ordklasser ska skapa en förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och användning och på så sätt ge eleverna bättre möjligheter att kommunicera i både tal och skrift.

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet 

Du ska få lära dig att använda grammatiken som ett redskap för att:

 • kunna använda ett korrekt språk när du talar och skriver samt följa språkliga normer och strukturer 
 • anpassa språket och stilen till sammanhanget och till den tänkta mottagaren
 • skriva texter med varierat språk och bra flyt (textbindning)
 • bearbeta egna texter så att de blir tydligare och bättre samt ge omdömen/kamratrespons på andras texter
 • kunna finna, förklara och diskutera vad som är utmärkande för det svenska språket samt  jämföra med närliggande språk och beskriva några tydlig framträdande likheter och skillnader      

 

Undervisningen – så här kommer vi att arbeta

 • Gemensamma och individuella genomgångar av ordklasser och grammatiska termer
 • Gemensamma och enskilda övningar/tillämpningsuppgifter, t ex i övningshäftet
 • Gemensamt och enskilt arbete med att bearbeta och ge respons på texter

 

Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas

Bedömningen

Underlag för bedömning:

 • Ditt arbete med dina övningar
 • Din examinationsuppgift
 • Dina kommande texter och muntliga framträdanden
 • Dina kommande "responser" på kamraternas texter och framföranden

 

Förslag på övningar

Du kommer att få arbeta med olika övningar i klassrummet och i ditt grammatikhäfte, men det går även bra att göra digitala övningar.

Länkar:

http://www.grammatiktest.se/

http://www.tallstugan.se/Content.aspx

http://azon.se/skrivkurs/grammatik_web/innehalll.htm

http://www.vetgirig.nu/quick.php?no=9571&quiz=Ordklasser

http://www.elevspel.se/amnen/svenska/

https://www.liber.se/plus/E471045102.pdf

 

Uppgifter

 • Att kunna om ordklasser

 • Bildspel ordklasser

 • Bildspel intro grammatik

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Matris, grammatik och skrivutveckling

Om elevens språkanalyser och kamratrespons:

F
E
D
C
B
A
Eleven kan med hjälp av ett grammatiskt språk ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan med hjälp av ett grammatiskt språk ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan med hjälp av ett grammatiskt språk ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag

Om elevens eget skrivande och bearbetning av text:

F
E
D
C
B
A
Eleven kan skriva en text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva en text med relativt god språklig variation, utvecklad textbind­ning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan utifrån respons be­arbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.