👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 9 - terminsplanering VT 2019

Skapad 2019-01-09 22:22 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi inleder terminen med att titta på och arbeta med den verklighetsbaserade filmen Die Welle. Därefter läser vi några texter om hållbar utveckling. I kapitel 5 jämför man vilka regler som gäller för en 15-åring i Sverige och en 15-åring i Tyskland. I kapitel 6 handlar det om forskning, yrken och arbetslivet. Efter sportlovet är det först Schweiz som står i fokus och därefter blir det en text som sammanfattar en del av Tysklands historia. Innan påsklovet kommer vi att arbeta med ett material som heter Zwei Wege nach Lindau, för att repetera ord och grammatik från tidigare årskurser. Efter påsklovet blir det förberedelse inför gymnasiet och i slutet av terminen blir det inte så mycket tyska, utan då är det musikalen som gäller. :-)

Innehåll

Tyska årskurs 9 VT 2019 - planering

 

Läromedel
Genau 4 textbok och arbetsbok.
Glosor.eu
Övningsmästaren

Veckoplanering
En mer detaljerad planering finns i classroom.

 

v. 2-3 Film Die Welle

 • Grupparbete kring budskapet i filmen och karaktärerna
 • Muntlig bedömning - diskussion

 

v. 4   Kapitel 4 – Unser planet

 • Glosor + texter till kapitel 4A och 4C
 • Grammatik – preteritum

 

v. 5  Kapitel 5 - Mit 15

 •        Glosor + text till kapitel 5A
 •        Grammatik – löst sammansatta verb

 

v. 6  Kapitel 6 – Was erfinden

 •        Glosor + text till kapitel 6B
 •        Grammatik – preteritum av modala hjälpverb & adjektivets komparation

 

v. 7 PROV - Kapitel 4A, 4C, 5A och 6B

 

v.8  Sportlov

 

v. 9-10 Kapitel 8 – Grüezi!

 • Glosor + texter till kapitel 8A, 8B och 8D
 • Bedömningsuppgift – vi skriver en text

 

v. 11-12 Kapitel 10 – Ein Blick zurück

 • Glosor + texter till kapitel 10A
 • Tysklands historia efter andra världskriget
 • Film Good bye Lenin
 • Bedömningsuppgift - hörförståelse

 

v. 13-15 Zwei Wege nach Lindau

 • Vi repeterar ord och grammatik från tidigare årskurser

 

v. 16 Påsklov

 

v. 17-18 Muntlig bedömningsuppgift

 

v.19-21 Förberedelse inför gymnasiet + ev. kompletteringar

             Repetition – ordförråd + grammatik

             Läsförståelse

             Hörförståelse    

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9