👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 7A Tidiga civilisationer

Skapad 2019-01-09 23:10 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Den neolitiska revolutionen innebär att människan går från att vara jägare och samlare till att bli bofast jordbrukare. Detta är förmodligen den viktigaste händelsen i människans historia och anledningen till civilisationens uppkomst.

Innehåll

 

Arbetssätt

 

Vi kommer att börja med en inledande föreläsning kring människans tidigaste historia. Ni kommer att få arbeta med att göra jämförelser och vi kommer att diskutera vad som behövs för att ett samhälle/en civilisation ska fungera. Ni kommer att få arbeta en del med det nya läromedlet Clio online. Ni kommer att få i läxa att titta på en del filmer som förberedelse inför lektioner.

 

Bedömning

 

Dina kunskaper kommer att bedömas under lektionstid genom deltagande i diskussioner, genom läxförhör samt genom olika arbetsuppgifter under lektionstid.

 

 

 

Planering

 

 

 

Vecka

Tisdag (L)

Tisdag (K)

Torsdag (L)

Läxa

2

 

 

Intro planering.

Genomgång av Clio.

Genomgång: Från nomad till jordbrukare.

 

Titta på filmen om Flodkulturer samt om Mesopotamien och svar på frågorna som hör till.

Läs på till läxförhöret genom att läsa/lyssna på materialet i Clio samt repetera genomgången.

3

Läxa: Titta på filmen om Mesopotamien och svara på frågorna.

Genomgång: Mesopotamien

Arbete med matris

 

 

Läxförhör: Från nomad till jordbrukare.

Genomgång: Egypten.

Läxa: Titta på filmen om Egypten hemma och svara på frågorna.

Genomgång: Egypten.

Arbete med matris.

 

 

Titta på filmen om Egypten och svara på frågorna som hör till.

Läs på till läxförhöret genom att läsa/lyssna på materialet i Clio samt repetera genomgången.

4

Pararbete: Jämför Egypten och Mesopotamien med hjälp av matrisen.

Pararbete: Källkritik

Läxförhör: Egypten och Mesopotamien

Genomgång: Kina och Indus.

 

Genomgång: Antikens Grekland

Pararbete:

Jämförelse mellan Aten och Sparta med hjälp av Clio, kapitlen om Aten och Sparta.

Titta på filmerna om Kina och Indus och svara på frågorna som hör till.

Läs på till läxförhöret genom att läsa/lyssna på materialet i Clio samt repetera genomgången.

5

Grupparbete: Clio

Vardagslivet i Grekland

Läxförhör: Kina och Indus

Genomgång: Romarriket

 

Arbete med Clio och kapitlet om Republiken blir kejsardöme samt kapitlet om Romarrikets uppgång och fall

 

6

Eget arbete: Arvet från Antiken

Eget arbete: Arvet från Antiken

Eget arbete: Arvet från Antiken

 

 

 

 

 

 

Material

 

 

 

Filmer på www.sli.se

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16971 (Flodkulturer- Hur uppstod en flodkultur?)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16972  (Mesopotamien)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16973 (Egypten)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16974 (Indus)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16975 (Kina)

 

Tilldelade textavsnitt och uppgifter i www.clioonline.se

 

Uppgifter

 • Frågor till samtliga filmer (Egypten, Kina och Indus med)

 • Frågor till filmerna om flodkulturer och Mesopotamien

 • Genomgång förhistoria - människans tidiga utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Åsö 7A Tidiga civilisationer

E
C
A
Faktakunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källor och källkritik
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt