👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktioner - Jalla A

Skapad 2019-01-10 08:09 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
En uppstart i skrivande på högstadiet. Skrivprocessen, hinderschema och karaktärsschema ingår.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vad är en instruktion? Vad finns det för typer av instruktioner och var kan man möta dessa? Vi läser och skriver egna instruktioner, lär oss om hur bilder kan vara till stöd och hur man använder verb i imperativ! Vi övar även på att ge och få respons.

Innehåll

Syfte 

I undervisningen i svenska som andraspråk ska du utveckla din förmåga att skapa och bearbeta olika typer av texter, enskilt och tillsammams med andra. 

I detta arbetsområde kommer vi att jobba med Instruktioner. Du kommer att få veta

 • vad en instruktion är,
 • hur du skriver en instruktion samt
 • vad imperativ är. 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Läsa texter

Förstå samspelet mellan text och bild

Diskutera texter

Förstå texter

Jämföra texter

Ge och få respons

Bearbeta text

Utvärdera

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din instruktion -

 • hur du anpassar språket efter syfte mottagare,
 • hur du sammanfattar texter,
 • hur du kan kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka en text.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

SvA
Instruktioner - Jalla A

Kunskapskrav

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texter och skriva om det till en enkel instruktion med kronologisk ordning där några av de viktigaste delarna framgår visar du grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texter och skriva om det till en relativt detaljerad instruktion med kronologisk ordning där fler viktigaste delarna framgår visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texter och skriva om det till en detaljerad och tydlig instruktion med kronologisk ordning där de viktigaste delarna framgår visar du grundläggande läsförståelse
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt språk och i huvudsak fungerande struktur.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat språk och relativt väl fungerande struktur.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat språk och väl fungerande struktur.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera text och bild så att det samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka din texts budskap
Genom att kombinera text och bild så att det samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka din texts budskap
Genom att kombinera text och bild så att det samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka din texts budskap