👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2019-01-10 08:17 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Vad är en viking? När var vikingatiden? Hur och var levde man? Det kommer vi att läsa, skriva och titta på.
Grundskola 4 Svenska Historia Religionskunskap
När, var och hur levde vikingarna? Vi kommer att titta närmare på det.

Innehåll

Elevdel

När, var och hur levde vikingarna? Vi kommer att läsa, skriva och titta på filmer kring vikingatiden. Vi kommer att tillverka egna små vikingaskepp och ta del av deras resor.

Vi kikar också lite på hur asatron var uppbyggd och vad den betydde för vikingarna.

Vi kommer att diskutera och titta närmre på hur vi kan veta så mycket om historia.

 

Konkreta mål

Du kommer att få möjlighet att lära dig om vikingatiden med deras levnadsvillkor och äventyr.

 

Bedömning

Det som kommer bedömas är:

-Din kunskap om människornas levnadsvillkor under vikingatiden.

-Din förmåga att kunna återberätta hur vikingarnas resor gick till.

-Din kunskap om vikingarnas världsbild med asatron och dess gudar.

 

Det kommer att bedömas genom flera mindre provskrivningar,  även genom ditt deltagande i undervisningen vid genomgångar och lektioner.

Undervisning

Vi kommer att börja med att ta reda på hur vi kan veta så mycket om historia, hur allt var förr i tiden.

Vad är en viking? Hur människor levde? Vad de åt? Hur de var klädda?  Hur såg deras skepp ut? Vad är asatron?

Vi kommer att diskutera, läsa texter och titta på olika filmer som handlar om vikingatiden. Vi kommer att tillverka egna små vikingaskepp i papper.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6