Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aldrig mera krig!

Skapad 2019-01-10 08:50 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Aldrig mera krig - det var så de sa efter det första världskriget. Trots detta så slutade det ändå med att ett andra världskrig skulle härja. Hur kunde det komma sig? Varför blev det så? Vilka konsekvenser kan vi se av det kriget än idag?

Innehåll

 

Du kommer under slutet på höstterminen(HT18) och början av vårterminen(VT19) att få lära dig mer om samt fördjupa dig i andra världskriget.

 

 Syfte och centralt innehåll

 

Förmågorna som vi jobbar med:

 

 •  Informationshanteringsförmågan
 • Kommunikativa förmågan
 • Analysförmågan
 • Begreppsförmågan

 

Centralt innehåll:

 

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och självmord. Förintelsen och Gulag.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

 

Arbetssätt:

 

Vi kommer att arbeta med detta område genom att samarbeta med svenska/svenska som andraspråk. Vi kommer att gå igenom det andra världskrigets förlopp i stora drag. Du kommer att få fördjupa dig i en specifik händelse som finns kopplat till kriget för att sedan skriva en nyhetsartikel om din händelse.

 

I ditt fördjupningsarbete kommer du att:

 

1. Söka information om din händelse.

 

2. Sortera din information.

 

3. Bearbeta informationen för att sedan kunna skriva en nyhetsartikel om din händelse. Nyhetsartikel får du lära dig mer av på svensklektionerna.

 

För att klara momentet krävs att du...

 

 • …skriva och lämna in en nyhetsartikel om din händelse.
 • … lämna in en källförteckning med en källkritisk kommentar
 • ... delta i gruppsamtal där du presenterar din artikel.

 

Detta kommer att bedömas:

 

 • Din nyhetsartikel och dess faktainnehåll.
 • Din källförteckning med källkritisk kommentar.
 • Ditt deltagande vid gruppsamtal.

 

Uppgifter

 • Nyhetsartikel från andra världkriget

Matriser

Hi
Aldrig mera krig!

Kommunikativ förmåga
Du visar grundläggande kunskaper om din händelse från andra världskriget.
Du visar goda kunskaper om din händelse från andra världskriget.
Du visar mycket goda kunskaper om din händelse från andra världskriget.
Analysförmåga
Du kan förklara orsaker och konsekvenser till din händelse och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring detta.
Du kan förklara orsaker och konsekvenser till din händelse och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring detta.
Du kan förklara orsaker och konsekvenser till din händelse och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring detta.
Informationshanteringsförmågan
Du kan använda dig av historiska källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda dig av historiska källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda dig av historiska källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begreppsförmågan
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: