👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kensukes rike

Skapad 2019-01-10 08:52 i Frösåkersskolan Östhammar
Vi läser vidare! Nu är det boken "Ett hål om dagen" som gäller!
Grundskola 7 Svenska
Vi läser, diskuterar och skriver om boken "Kensukes rike"

Innehåll

Under arbetet med det här området kommer du att öva på:

 • att formulera dina tankar kring en text
 • att läsa skönlitteratur
 • att diskutera kring en text
 • att tolka text

 

Så här kommer du att arbeta:

 • Läsning enligt lässchema (mestadels hemma)
 • Boksamtal i smågrupper/helklass eller individuella uppgifter i läslogg varje vecka
 • Enskild reflektion i form av en skriftlig uppgift när boken är utläst

 

Loggbok för Kensukes rike
En loggbok är en text som du ska skriva under tiden som du läser en bok. Det innebär att du ska stanna upp ibland och fundera kring boken du läser. Du får ett antal frågor som du ska utgå ifrån men du får gärna skriva ner egna tankar också.

Instruktioner:
• Du ska skriva kring varje fråga.
• Lämna in i unikum
• Tänk på att motivera dina tankar och svar.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Genom att läsa, fundera och samtala tränar du på att bearbeta och förstå det du läst.
Genom att dessutom skriva om det du själv tänker och det vi tagit upp under våra boksamtal tränar du på att analysera och tolka texter.
Du övar dessutom på att skriva och förmedla dina tankar och åsikter.  

Jag kommer bedöma din förmåga att uttrycka dina tankar kring innehållet ur boken genom de frågor som du får.
Jag kommer titta på hur väl du formulerar dig, vilka tolkningar som görs av handlingen och hur väl du kan förmedla dina tankar och reflektioner.

Planerad tidsåtgång: ca 5 veckor

 

Uppgifter

 • Läslogg 2 - efter kap 3

 • Läslogg 3 - efter kap 7

 • Läslogg 4

 • Läslogg 5 - Efter bokens slut

 • Läslogg 1 Innan läsning av bok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska åk 7: Skrifliga uppgifter till "Kensukes rike"

Inte riktigt där
E
C
A
Läsförståelse, loggbok
Dina svar är i nuläget för kortfattade för att du ska kunna visa att du har grundläggande läsförståelse.
Genom att skriva enkla svar på frågorna till bokens innehåll visar du att du har grundläggande läsförståelse
Genom att skriva utvecklade svar på frågorna till bokens innehåll visar du att du har god läsförståelse och kan reflektera över innehållet.
Genom att skriva välutvecklade svar till bokens innehåll visar du att du har mycket god läsförståelse och kan reflektera över innehållet.
Resonemang
Du för ännu inte några resonemang över det du läst.
Du kan föra enkla resonemang över det du läst.
Du kan föra utvecklade resonemang över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort.
Du kan föra välutvecklade resonemang över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort. Du argumenterar dessutom för dina iakttagelser och reflektioner och gör tydliga kopplingar till boken.
Ny aspekt
Du kan ännu inte skriva sammanhängande och korrekt när du skriver om boken.
Du kan på ett enkelt sätt skriva om händelser i boken.
Du skriver på ett relativt varierat sätt när du ska berätta om boken. Du anpassar ditt språk till uppgiften relativt väl.
Du skriver på ett varierat sätt med gott sammanhang när du ska berätta om boken. Du anpassar ditt språk till uppgiften på ett väl fungerande sätt.