Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi och ekonomisk politik

Skapad 2019-01-10 08:56 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur sätts priset på en vara? Hur fungerar det ekonomiska kretsloppet? Hur påverkas din ekonomi, familjens ekonomi och länders ekonomi av olika händelser i samhället? Vad betyder orden såsom inflation, aktie och ränta? Detta är några av de frågor som du kommer att få svar på under arbetsområdet " Samhällets ekonomi". Under de närmsta veckorna, vecka 35-39, ska vi arbeta med samhällsekonomi och ekonomisk politik.

Innehåll

MÅL MED ARBETSOMRÅDET:

  • känna till och kunna använda sig av centrala ekonomiska begrepp

  • förstå viktiga ekonomiska sammanhang, såsom prissättning, konkurrens och ekonomisk utveckling

  • känna till de stora aktörerna i det ekonomiska kretsloppet samt kunna redogöra för några samband mellan dem

  • förstå hur individers beslut kan påverka samhällets ekonomi samt hur samhällets ekonomi påverkar individen

ARBETSSÄTT:

 • Diskussioner

 • Genomgångar

 • Praktiska övningar

 • Film

 • Läsa/Lyssna på texter, bland annat:

  • SOS samhälle ämnesboken Sid 290-313. (Ej sid 294-295, 298 och 310-311.) Här hittar du boken på inläsningstjänst

  • Fokus Samhälle idag 9. Sid 4-19. (Ej 12-13) Här hittar du boken på inläsningstjänst

 

VIKTIGA BEGREPP inom arbetsområdet:

Ekonomi, resurs, produktion, varor, tjänster, utbud, efterfrågan, jämviktspris, marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi, monopol, oligopol, kartell, hushåll, företag, arbetskraft, offentlig sektor, ekonomisk tillväxt, BNP, konjunktur, inflation, deflation, reporänta, ekonomisk globalisering. 

 

BEDÖMNING:

 • att vara aktiv under lektionerna och delta aktivt i övningar och diskussioner 

 • läxförhör
 • prov

 

VECKOPLANERING: 

V. 35 Olika ekonomiska system. Ekonomiska kretsloppet. Att läsa denna vecka: SOS sid 312-313 & 300. Fokusboken: sid 4, 6-9

v 36 Ekonomiska kretsloppet och utbud och efterfrågan. Att läsa denna vecka: SOS sid 291-293, 296-297, 299, 303-304. Fokusboken sid 10-11, 14-17. Begreppafilm om det ekonomiska kretsloppet 

v. 37 Utbud och efterfrågan. Övningar. Ekonomisk politik. Att läsa denna vecka: SOS Sid 290 & 305-307. Fokusboken: 12-13. Begreppafilm om utbud och efterfrågan. 

v. 38 Ekonomisk politik. Att läsa denna vecka:  Fokusboken: 18-19. Begreppafilm om ekonomisk politik

v. 39 Repetition. 

v.40 Prov Torsdag 1 oktober. Se uppgift

 

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
,
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: