Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa i världen

Skapad 2019-01-10 09:11 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Geografi
Det här är vår del av världen - Europa. Europa är en liten världsdel, den näst minsta men ändå ryms här mycket folk. Här bor ungefär 740 miljoner människor i över 40 länder.

Innehåll

Du ska kunna...

 • Kartkunskap - Att kunna använda atlas - De största bergskedjorna, vattnen m.m. i Europa. Namn på södra och centrala Europas länder samt dess huvudstäder. Markera dessa på Europakartan. Känna igen dessa länders flaggor.

 • Fakta om befolkningsfördelningen, natur- och kulturlandskapen i Syd-  och Centraleuropa och kunna jämföra dem - likheter och skillnader. Se samband mellan dessa. Kunna jämföra Nordens och Västeuropas befolkning, natur- och kulturlandskap och klimat. 

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetsform:

Du kommer att arbeta utifrån... 

... De texter vi läst och pratat om i Geografiboken och de häften till som du arbetat i. 

...serien Geografens testamente Europa samt andra filmer vi sett

...Du kommer att arbeta med olika typer av kartor, både analogt och digitalt.

Bedömning:

Bedömning sker...

 • kontinuerligt under arbetets gång och  i de diskussioner som förs.

 • genom  individuella skriftliga prov och ett eget arbete. (egen vald redovisningsform)

 • ett skriftligt prov (Europas länder).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europas geografi år 4-6 Pedagogisk planering (matris)

E
C
A
Natur och kulturlandskap
Grundläggande kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i Europa. Känner till några olika typer av natur som finns i Europa.
Goda kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i Europa. Kan utmärkande drag för några olika naturtyper i Europa
Mycket goda kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i Europa. Kan de utmärkande dragen för de olika naturtyperna i Europa.
Befolkningsfördelning
Enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Ger något exempel på orsaken till fördelningen samt konsekvensen av denna.
Samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Ger några exempel på orsaker till fördelningen samt konsekvenser av denna.
Mer komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Kan berätta om fördelningen av Europas befolkning och orsaker till fördelningen samt konsekvenser av denna.
Länder, huvudstäder, berg och vatten
Grundläggande kunska­per om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på hälften av länder huvudstäder, berg och vatten i Europa.
Goda kunska­per om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på de flesta av länder, huvudstäder, berg och vatten i Europa.
Mycket goda kunska­per om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på länder, huvudstäder, berg och vatten i Europa.
Kartkunskap
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda några av kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som olika delar vid faktasökande.
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt välfungerande sätt. Kan använda de flesta av kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som olika delar och i vissa delar som en helhet vid faktasökande.
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett välfungerande sätt. Kan använda kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som en helhet vid faktasökande.
Ord och begrepp
Känner till och kan förklara ord och begrepp Kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda geografiska ord och begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Kan använda geografiska ord och begrepp på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: