👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3: Migration

Skapad 2019-01-10 09:32 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Sociologi
Under detta moment går vi igenom innebörden av migration, såväl olika begrepp inom ämnet som vad det betyder för människor.

Innehåll

Momentet examineras genom en skriftlig inlämning uppdelad i 4 frågor som först ska lämnas in i etapper innan en slutgiltig version innehållande samtliga 4 delar lämnas in. Se uppgifter.

Allt material och alla genomgångar finns i OneNote.

Uppgifter

 • Migration fråga 1

 • Migration fråga 2

 • Migration fråga 3

 • Migration fråga 4

 • Migration HELA uppgiften

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.
  Soi  -
 • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.
  Soi  -
 • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor.
  Soi  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Soi  A
 • Eleven beskriver utförligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även utförligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Soi  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även översiktligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Soi  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  E

Matriser

Soi
Kapitel 3: Migration

E
C
A
Människors olika villkor
Eleven redogör översiktligt för faktorer som påverkar människors villkor.
Eleven redogör utförligt för faktorer som påverkar människors villkor.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors villkor.
Migrationshistoria
Eleven redogör även översiktligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser.
Eleven redogör även utförligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser.
Begrepp och teorier
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Attityder, värderingar och handlingar
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Sociala processer
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.