Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska arbetsområde 2, åk 4

Skapad 2019-01-10 09:52 i Slöingeskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 Engelska
Ett arbetsområde efter kap 6-10 i läromedlet Champ 4.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla dina förmågor att lyssna/förstå talad engelska, läsa olika engelska texter, tala och skriva engelska

Du ska utveckla din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Du ska träna upp din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

Du ska få reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar i världen där engelskan används.

 

Bedömning 

Vad:

Din förmåga att:

Lyssna

- förstå och förklara innehållet i talad engelska

Läsa

- förstå och förklara innehållet i olika slags texter som dialog, faktatext och berättelse

Tala

- formulera dig i tal

Skriva

-formulera dig i skrift

Din förmåga att använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Genom att:

Lyssna och försöka förstå

- vad som sägs i klassrummet, 
- olika slags texter och muntligt svara på frågor och reflektera om innehållet
- olika slags hörövningar  och svara på frågor och reflektera kring innehållet

- lyssna till sångerna

Läsa

- läsa olika slags texter (dialog, faktatext och berättelse) och visa på läsförståelse genom att göra olika läsförståelseövningar
- läsa instruktioner i övningsboken
- läsa sångtexter

Tala

- samtala om de olika texterna
- träna  intonation, betoning och uttal

- delta i olika övningar tillsammans med klasskamraterna där du beskriver dig själv och andra, berätta om aktiviteter och djur

- sjunga

Skriva

- lösa uppgifter med ord, fraser och meningar

- skriva en faktatext, ett recept, en presentation och en beskrivande text

Din förmåga att använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 

Hur:

- genom att visa delaktighet under lektionerna

- genom att självständigt arbeta med repetitionskapitlet 10 i workbook

- genom att göra terminsprovet som är kopplat till Champ 4

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp både skriftligt, med hörövningar, läsning och diskussioner.

Du kommer också få kombinera läromedel med digitala medel och arbetsformer som film och iPad. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: