Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2019-01-10 09:53 i Tjärnaängskolan Borlänge
Ett arbetsområde som behandlar jordens inre och yttre krafter.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Jordytan påverkas av både människa och natur. De inre och yttre krafterna påverkar jordytan och därmed människans livsmiljöer. Under de närmaste veckorna(v.2-6) kommer du att få lära dig om hur jordens inre är uppbyggt och om hur de inre krafterna orsakar t ex vulkaner och jordbävningar. De yttre krafterna påverkar oss också på olika sätt beroende på var på jorden vi lever.

Innehåll

Du ska ges möjlighet att utveckla din:

Analysförmåga:
Du kommer att få analysera hur jordens egna processer påverkar jordytans former och hur människan påverkar jordytan.

Begreppslig förmåga:
Du kommer att få lära dig nya ord och begrepp som tillhör arbetsområdet och du utvecklar förmågan att använda dem i olika sammanhang och för att kunna förklara och beskriva jordens inre och yttre krafter.

 

Innehåll:

 • Jordens inre
 • Plattektonik
 • Hur jordytan formas av de inre krafterna
 • Hur naturens yttre krafter påverkar jordytan

 

Viktiga ord och begrepp:

jordskorpa, Pangea, kontinent, mantel, kärna, magma, vulkanutbrott, lava, jordbävning, erosion, inre krafter (endogena), yttre krafter (exogena), kontinentalplattor, plattgräns, natur- och kulturlandskap

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att titta på bilder och filmer och diskutera kring dessa.
 • Vi kommer att läsa texter gemensamt och svara på frågor.

 

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att använda de speciella ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
 • Din förmåga att resonera kring hur vulkan, jordbävning, erosion uppkommer samt hur människans handlingar påverkar jordytan.
 • Din förmåga att resonera kring vilka konsekvenser vulkanutbrott, jordbävning och erosion kan få för människor och natur.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: