👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Awesome 7, Ch. 3 Gadgets and Gizmos

Skapad 2019-01-10 10:01 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Engelska
Temat i kapitel 3 är teknologi, uppfinningar och i Going Global delen läser ni om Indien.

Innehåll

Gadgets and Gizmos 

 

 

 

A. Mål och Bedömning 

 

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter  
  Genom att delta aktivt i diskussioner kring innehållet i texterna visar du din förståelse. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov där en läsförståelse ingår. 

 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift  
  Detta visar du genom att delta muntligt i diskussioner i par, grupp eller i klassen. Ni kommer att få förbereda och hålla en muntlig presentation. I det avslutande provet ingår en fri skrivuppgift som kommer att bedömas. 

 • Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda 
  Om du t.ex inte kommer på ett ord förklarar du på annat sätt vad du menar. 

 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang  
  Detta visar du i ditt sätt att uttrycka dig i t.ex. din text och i muntliga diskussioner. 

 • Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 
  Vi läser och diskuterar några texter om Indienkultur, livsvillkor och språkliga variant (Indian English).   

 

B. Områdesbeskrivning 

 

Temat i kapitel 3 är teknologiuppfinningar och i Going Global delen läser ni om Indien. 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med: 

 

I textboken får ni läsa och diskutera olika typer av texter, såsom intervju, blogg, recension och dikt. Ni kommer bl.a att fundera på teknologiska uppfinningar och hur teknologin påverkar människans liv. Ni kommer också att utöka ordförrådet inom ämnesområdet och lära er användbara fraser för att genomföra diskussioner. 

Activity book kommer vi att arbeta med tre olika sorters uppgifter: 
Explore the text: läsförståelsefrågor och diskussionsuppgifter till texten. 
Vocabulary: Här ligger fokus på att träna in nya ord och att använda dem i egna meningar. Vi jobbar också med synonymer och antonymer. 
Activities: Olika uppgifter som fokuserar på förmågorna att prata, lyssna och skriva på engelska.  

Ni får en läxa/vecka som förhörs skriftligt eller muntligt. När du tränar in nya ord skall du också träna på att använda dem, genom att sätta in dem i en mening eller förklara dem på engelska. 

Fokus under området är att prata engelska och ni kommer att få diskutera i små grupper och även förbereda en muntlig presentation. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov som består av:  

 • Läsförståelse 

 • Skrivuppgift 

. 

Veckoplanering (med reservation för vissa förändringar) 

Under veckorna 3-13 läser ni varierande texter och arbetar med dem på olika sätt både muntligt och skriftligt i skolan. Du kommer att ha texterna som veckovisa läxor, där du läser texten hemma och övar in nya ord för att utöka ditt ordförråd. Du ska alltid läsa läxtexterna noggrant så att du är väl förberedd att diskuterasammanfatta eller svara på frågor om läxtexten. Under dessa veckor kommer vi även att gå igenom viss grammatik och du får jobba med övningar på grammatiken enligt planeringen i Activity Book.  

 

Week 

Lesson 1: Textbook 

Lesson 2: Activity Book 

Homework 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12  

 

 

 

 

 

13 

Läroplan 

A science Contest 

p. 44-45 

 

 

 

 

 

 

Jordan is always connected 

46-47 

 

 

Film Reviews 

p. 48-49 

 

 

 

Write a review of a film you have seen recentlyYou write your text in the classroom (AB, ex F, p 78) 

 

Sport Holidays 

 

 

Awesome Speaker  

AB p 98. Choose one of the topics and prepare a presentation. 

 

An A to Z of India 

52-53 

 

 

The New India 

54-55 

 

 

The Forest Man of India p 56-57 

 

 

 

Test irregular verbs p 158 

Work with a film on India 

 

 

Write a reflecting text 

where you compare India and Sweden 

 

p. 66-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 70-75 

 

 

 

 

p. 76-79 

 

 

 

 

Reading Comprehension (vikarie) 

 

 

 

 

Sport Holidays 

 

 

Present to your group 

 

 

 

 

 

80-81 

 

 

 

82-83 

 

 

 

84-86 

 

 

 

 

Work with a film on India 

 

 

 

 

Write a reflecting text 

where you compare India and Sweden 

Text and the new vocabulary. 

What would you invent for a science competition? Be prepared to tell your group (orally). 

 

 

Text and the new vocabulary. 

Write Jordan’s reply to Jonah’s email (AB p 75) 

 

Text and the new vocabulary. 

 

 

 

Prepare yourself for writing a film review. 

 

 

 

 

 

 

 

Practicepracticepractice! 

 

 

 

 

Text and the new vocabulary + irregular verbs p 158 

 

Text and the new vocabulary + irregular verbs p 158 

 

Text and the new vocabulary + irregular verbs p 158 

 

 

Discussion questions on the film. 

 

 

 

 

Write a reflecting text 

where you compare India and Sweden 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Film Review

 • Film Review

 • Film review

 • vecka 4 Write Jordan's reply to Jonah's e-mail

 • v. 4 Write Jordan's reply to Uncle Jonah's e-mail.

 • v. 4 Write Jordan's reply to Uncle Jonah's e-mail.

 • Monssoon Wedding - comparison

 • Monssoon Wedding

 • Monssoon Wedding