👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 3 - Stora Björnar

Skapad 2019-01-10 10:02 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 3

Lektionsplanering –  Dag: Måndag

 

Huvudaktivitet:

Lektion 1 - Tema - Presentera ett nytt djur

Lektion 2 - Matematik

Lektion 3 - Blue Bot

 

 

Syfte/mål:
Lektion 1 - Tema - Barnens intresse djur och natur. Kulturell identitet.

Lektion 2 - Lägesord

Lektion 3 - Samspel och digitalisering

Lektion 1:
Nya Zeeland. Djur - Får. Enkel fakta. Vad har vi lärt oss? Dokumentera tillsammans med barnen. Jämför med den andra gruppen. 

Lektion 2:
Lägesord. Gör en nulägesbeskrivning.

Lektion 3:
Blue Bot på den stora mattan. Ge varandra instruktioner.

Utvärdering:

 

 

 

 

 

 

 

Vecka:

Lektionsplanering –  Dag: Onsdag

 

Huvudaktivitet:

Lektion 1 - Lekgrupper

Lektion 2 - Experiment

Lektion 3 - Digitalisering

Syfte/mål:
Lekgrupper - Socialt samspel

Experiment - Hypoteser - Naturvetenskap

Scratch - Samspel och digitalisering

Lektion 1:
Lekgrupp 1 - Familjerum

Lekgrupp 2 - Organiserad lek utomhus

Lekgrupp 3 - Konstruktion 

Lektion 2:

Experiment. Olja vatten och hushållsfärg. Densitet. 

Lektion 3:
Scratch JR på interaktiva whiteboarden.

Utvärdering:

 

 

 

 

 

 

 

Vecka:

Lektionsplanering –  Dag: Torsdag

 

Huvudaktivitet:

Lektion 1 - Måltidspedagogik

Lektion 2 - Organiserad lek

Lektion 3 - Digitalisering

Syfte/mål:

Lektion 1 - Matematik, språk och instruktioner.

Lektion 2 - Koordination, grovmotorik och hälsa.

Lektion 3. Samspel och digitalisering

Lektion 1:

Trolldeg. Skapa figurer. Bränn i ugnen.

Lektion 2:
Under hökens vingar kom.

Lektion 3:
Puppet pals - skapa film tillsammans. 

Utvärdering:

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016