👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 5 Tala läsa skriva

Skapad 2019-01-10 10:17 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Svenska
Olika texttyper I ämnet svenska kommer vi under åk 5 att arbeta med olika typer av texter. Ni kommer att få skriva och läsa om de olika texternas struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring dessa på olika sätt. De texter vi ska arbeta med är argumenterande texter, återberättande texter, berättande texter samt faktatexter.

Innehåll

Syfte och mål

Vi kommer att läsa olika typer av texter och lära oss om varför man skriver olika typer av texter. Vad som är viktigt att tänka på när man skriver och läser olika texttyper.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att formulera egna rubriker, inledningar, underrubriker, brödtext och avslutningar.

- planera skrivandet av olika texter och skriva en text urifrån den givna strukturen som kännetecknar de olika texttyperna.

- göra en muntliga presentationer av de skrivna texterna.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- de skriftliga inlämningsuppgifterna. 

- den muntliga presentationen: där du presenterar din text muntligt inför en publik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6