👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsecirkel år 7

Skapad 2019-01-10 10:21 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
På samma sätt som det är roligt att dela upplevelser med andra, så kan det vara roligt att dela gemensamma läsupplevelser. Under de kommande veckorna kommer du delta i en läsgrupp där ni läser och samtalar om en bok. När boken är utläst ska ni tillsammans spela in en bokpodd där ni får möjlighet att dela med er av era tankar och åsikter om boken.

Innehåll

Du kommer få välja en av sex böcker som du under några veckors tid ska arbeta med. Böckerna du kan välja mellan är:

Syskonkärlek

I taket lyser stjärnorna

Resan som började med ett slut

En sekund i taget

Blåögd

Tusen gånger starkare

 

I gruppen kommer ni tillsammans överens om hur många sidor ni ska läsa varje vecka. Vid varje veckoträff kommer ni få frågor av mig som ni tillsammans ska samtala om. Till vissa tillfällen ska ni dessutom ha tänkt ut frågor som ni vill diskutera med gruppen. 

När boken är utläst kommer ni få förbereda och spela in in bokpodd. Podden vänder sig till andra ungdomar och i den ska ni berätta om boken och vad ni tycker om den.

Syftet med arbetsområdet är att träna läsflyt och läsförståelse samt hitta budskap i texten och fundera över hur samtiden boken är skriven i speglas i berättelsen. Ni får också möjlighet att träna på att samtala med varandra om olika ämnen samt redovisa era tankar mer strukturerat i podden.

Jag bedömer både boksamtal och poddavsnitt.

Uppgifter

  • Material och uppgifter

Matriser

Sv
Matris Svenska 7-9: Läsa

Når inte målen
E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Litteratur i sammanhang
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Sv
SV Nationella prov årskurs 9 - Del A tala

Ny nivå
E
C
A
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv
Läsecirkel år 7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1