👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering en produkts livscykel åk 7 LÅ 18/19, Tunaskolan

Skapad 2019-01-10 10:27 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Teknik
Du ska arbeta med en produkt eller förpackning. Den ska vara gjord av högst tre olika material. Du ska följa produkten från det att den var råvara till färdig produkt och återvinning.

Ni ska arbeta i par.

Innehåll

Arbetsmetoder:

Läraren ska kunna följa arbetsprocessen och ni båda ska kunna visa upp dina faktatexter, bilder, frågeställningar m m, under arbetets gång. Skriv arbetet så att båda i gruppen har tillgång till arbetet! Du kan ringa, mejla, besöka företag för att hitta fakta. Kolla med föräldrar, släkt o s v om de jobbar eller vet någon som jobbar i branschen! Utgå från frågeställningarna enligt arbetsblad.

 

Redovisning:

Arbetet redovisas muntligt i gruppen och som ett collage eller keynote. Redovisningen ska visa hela produktens livscykel, från bearbetning av råvara till produkt och återvinning. Var kreativ! Kan du visa något praktiskt, experiment etc är det en klar fördel. Arbetet kommer att hålla på under tre veckor (7 lektionstimmar), varav 2 kommer att användas för redovisningar.

 

Arbetsområden:

Glas, mjölk-, juicekartong, PET-flaska, aluminiumburk, chokladask, dagstidning, jeans, plastpåse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Tk
Matris en produkts livscykel åk 7

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Teknisk lösning
Identifiera och analysera utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Berättar enkelt om materialet. Du beskriver enkla likheter och skillnader mellan några olika material och deras användning.
Berättar utförligt om materialet eller berättar enkelt om flera material. Du resonerar kring hur materialens egenskaper samverkar för att ge bättre funktion.
Berättar mycket utförligt om minst två material. Du resonerar kring hur materialens egenskaper samverkar för att ge bättre funktion och ger exempel på andra liknande lösningar.
Problem och behov
Identifiera och utarbeta förslag till lösningar.
Enkel förklaring på hur lösningen t ex kan återförslutas.
Begrepp
Teknikområdets begrepp och uttrycksformer används.
Använder till viss del de ämnesspecifika begreppen för att förklara den tekniska lösningen.
Använder ämnesspecifika begrepp för att förklara den tekniska lösningen.
Använder ämnesspecifika begrepp på ett korrekt sätt för att förklara den tekniska lösningen.
Värdera konsekvenser
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Du beskriver hur produkten eller förpackningen och dess material påverkar individ, samhälle och/eller miljö.
Du beskriver och resonerar kring hur produkten eller förpackningen och dess material påverkar individ, samhälle och/eller miljö.
Du beskriver och resonerar kring hur produkten eller förpackningen och dess material påverkar individ, samhälle och/eller miljö och använder då väl underbyggda resonemang.
Drivkrafter
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändrats över tid.
Berättar enkelt om någon förändring som produkten har utvecklat över tid.
Berättar om någon förändring och motiverar hur produkten har förändrats över tid.
För välutvecklade resonemang kring hur produkten utvecklats genom tiderna och drivkraften bakom detta.