Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räknesätt år 6

Skapad 2019-01-10 10:30 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola F
Vi arbetar med grunderna i matematik såsom vårt talsystem och de fyra räknesätten

Innehåll

MÅL OCH PLANERING BASGRUPPEN ÅR 6 : TAL OCH RÄKNESÄTT

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Kursens innehåll – mål:
olika talsystem
hur vårt talsystem är uppbyggt (positionssystemet)
avrundning av tal
storleksordning av negativa och positiva tal
beräkningar med de fyra räknesätten
prioriteringsreglerna
begrepp inom området såsom: siffra, tal, positiva tal, negativa tal, jämna tal, udda tal, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, prioriteringsregler

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Vi arbetar i huvudsak med boken Bryggan Bas och arbetsblad. Utöver det använder vi NOMP och datorer.

Tid
v.2-42

Bedömningsunderlag

1.       Skriftligt prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

3.       Tester och diagnoser

4.       Läxor

 

Grovplanering:

Vecka

Område/uppgifter

Läxa eller dylikt

2

Olika talsystem s.8-9

 

3

Tiosystemet s.10-11
Utvecklad form arbetsblad
Talsorter s.12

 

4

Tallinjen s.13
Talföljder s.14-15
Avrundning s.16

Läxa 1 i NOMP till fr 25/1
 

Diagnos

5

Stora tal s.17
Negativa tal s.18
Addition s.19

Läxa 2 i NOMP till fr 1/2

6

Metoder addition s.20-21
Subtraktion s.22
Metoder subtraktion s.23-25

Läxa 3 i NOMP till fr 8/2

Diagnos

7

Multiplikation s.26-27
Metoder multiplikation s.28- 29
Division s.30

Läxa 4 i NOMP till fr 15/2

9

Metoder division s. 31-32
De fyra räknesätten s.33
Prioriteringsregler s. 34-35

Läxa 5 i NOMP till fr 1/3

10

Repetition
Diagnos
Prov

PROV fr 8/3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: