Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stafettskrivning med jultema

Skapad 2019-01-10 10:46 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi skriver en berättande text tillsammans!

Innehåll

Vi skriver en berättande text enligt den dramaturgiska kurvan.
Vi skriver i fem etapper, och efter varje etapp skickar vi papperet vidare till den som sitter bredvid.
I slutändan finns det lika många berättelser som det finns elever i klassen (plus en till om läraren också skriver), och varje text har fem författare.

Varje elev får så tillbaka den text man började på, för att skriva rent den och bearbeta den. Noggrannare instruktioner finns i länken.Stafettberättelse

Idén kommer från skolpeppen

 

Matriser

Sv SvA
Att skriva berättande text

Ny nivå
Begriplighet för mottagaren
Innehållet är inte tydligt.
Innehållet framgår.
Innehållet framgår tydligt.
Innehållet framgår klart och tydligt från början till slut.
Förmåga att beskriva stämningar, upplevelser, känslor osv
Texten förmår inte väcka intresse.
Texten väcker läsarens intresse
Texten väcker och bibehåller läsarens intresse
Texten väcker och bibehåller läsarens intresse genom att medvetet använda sig av tex stämningar och upplevelser osv
Genre
Genrens mönster följs inte.
Genrens mönster följs.
Genrens mönster följs på ett genomtänkt sätt.
Genrens mönster följs på ett väl genomtänkt sätt.
Handling
Händelser radas upp.
Redovisar händelser och kopplar samman dessa.
Händelserna kopplas medvetet ihop och för berättelsen framåt.
Händelserna är medvetet sammankopplade och väl strukturerade
”Röd tråd”
Den röda tråden saknas.
Röd tråd finns dvs texten kan läsas från början till slut.
Röda tråden är tydlig och klar genom hela texten.
Kronologi
Textens kronologi fungerar inte.
Texten har en enkel men fungerande kronologi.
Texten har en tydlig och genomtänkt kronologi anpassad till textens innehåll.
Texten har en avancerad kronologi, t ex genom återkopplingar i texten, förklarande tillbakablickar och/eller parallellhandling
Styckeindelning
Styckeindelning förekommer inte.
Styckeindelning förekommer men fungerar inte alltid.
Styckeindelning fungerar väl.
Styckeindelningen är genomtänkt och fungerar väl.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden innehåller fel som försvårar läsningen.
Meningsbyggnaden innehåller felaktigheter, men läsningen försvåras inte nämnvärt.
Meningsbyggnaden är varierad och i stort sett korrekt.
Korrekt meningsbyggnad som varieras med korta och långa meningar, huvudsats och bisats samspelar, inskjutna förklaringar förekommer.
Ordval
Ordvalet är ibland inte passande.
Väljer ord som passar.
Väljer medvetet ord som passar till innehållet och varierar ordvalet.
Väljer ord som är träffande och specifika.
Stavning
Stavningen är inte korrekt.
Stavar de flesta ord korrekt, gör vissa systematiska stavfel.
Stavar korrekt.
Skiljer medvetet på tal- och skriftspråk t ex i dialog och brödtext.
Formella skrivregler
Behärskar inte de formella skrivreglerna.
Behärskar de formella skrivreglerna med viss tvekan.
Behärskar de formella skivreglerna i enkla sammanhang.
Behärskar de formella skrivreglerna väl.
tempus
Tempus växlas omedvetet.
Texten innehåller få tempusfel
Tempus är konsekvent och korrekt använt.
Tempusväxlingar sker medvetet för att uppnå berättarteknisk effekt.
berättarperspektiv
Berättarperspektivet ändras omedvetet. Texten blir svår att förstå.
Berättarperspektivet är i princip konsekvent.
Berättarperspektivet är konsekvent.
Berättarperspektivet växlar medvetet för att uppnå berättarteknisk effekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: