Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utländska berättare

Skapad 2019-01-10 10:49 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska vi fördjupa oss i några författare som verkat under tiden för första och andra världskriget.

Innehåll

Innehåll:

Vi ska läsa om författare som på olika sätt verkat under tiden för de två världskrigen, Ernest Hemingway, Erich Maria Remarque, John Steinbeck och Väinö Linna.

Vi kommer använda läroboken Ess i svenska s. 62-69 samt läsa utdrag ur författarnas romaner. Vi kommer fundera tillsammans över hur författarnas skrivande påverkats av den tid de levde i samt vilka budskap författarna ville förmedla med sina verk.

 

Uppgifter:

Skriva en analys om novellen Berg som vita elefanter av Ernest Hemingway.

Göra prov om de fyra författarna v 5

 

Bedömning:

Enligt kunskapskraven nedan.

Uppgifter

 • Läslogg 1

 • Analys av Berg som Vita elefanter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: