👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent 7

Skapad 2019-01-10 10:56 i Österledskolan Halmstad
Planeringen "Bråk och procent" är baserad på Prio7.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel användes långt innan man började räkna med decimaltal. Under medeltiden blev det vanligare att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer man lånade, desto mer fick man betala i ränta. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel i skatt när man sålde varor. I detta kapitel får du lära dig om tal i bråk- och procentform.

Innehåll

Centralt innehåll:

 

Centrala metoder för beräkning med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

 

Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Områdets begrepp:

 

Bråk                 likvärdiga bråk             delen
förlänga bråk   täljare             det hela 
förkorta bråk   nämnare                       procent 
enklaste form   bråkform                     procentform 
andel                blandad form   decimalform

            
Områdets metoder:

 

Förlänga och förkorta bråk 

Addera och subtrahera bråk 

Multiplicera bråk

 

Beräkna andel i procent

Beräkna delen i procent

Beräkna det hela

 

Dessutom får du:

·     Lektionsplanering med mål och uppgifter för varje lektion

·     Självbedömning, du kan själv bedöma dina egna kunskaper

OBS! Området kommer att delas i två delar: Bråk och Procent. Efter varje del kommer ni att ha ett prov. 

 

Tänk på att de uppgifter som är kvar i planeringen, måste du jobba dig igenom, antingen hemma eller på läxhjälpen. Tänk på att du behöver kontinuerligt repetition och övning!

 

 

Övning ger färdighet!!!

Uppgifter

 • Lektionsplanering

 • "Träna mera" - Bråk

 • Bråk - introduktionsfilmer från Studi.se

 • Procent - introduktionsfilmer från Studi.se

 • "Träna mera" - Procent

 • Självbedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9